Al.Racławickie 14, 20 - 950 Lublin
Gmach Główny, parter
 

mgr Joanna Pietrzak
tel. 81/ 445 40 53, pok. 51
 
Teresa Szacoń - PKZP (obsługa tylko w zakresie księgowości)
tel. 81/ 445 40 95, pok. 51
 
lic. Beata Januszek-Hanc
tel. 81/ 445 40 95, pok. 51
 
mgr Agnieszka Szewczyk
tel. 81/ 445 40 53, pok. 51
 
mgr Kamil Szafranek
tel. 81/ 445 35 51, pok. 52
 
mgr Lidia Denkowska - Kierownik działu
tel. 81/ 445 40 96, pok. 53

mgr Edyta Skrzypczak 
tel. 81/ 445 40 51, pok. 53
 
mgr inż. Agnieszka Dziedzic-Ryniewska
tel. 81/ 445 40 51, pok. 53
 
mgr Krystyna Kot
tel. 81/ 445 40 59, pok. 53
 
mgr Agnieszka Urawska
tel. 81/ 445 40 59, pok. 53
 
mgr Bożena Szymańska
tel. 81/ 445 42 85, pok. 54
 
mgr Anna Zepchła - ubezpieczenia studentów NNW (umowa ubezpieczenia)
tel. 81/ 445 42 85, pok. 54
  
Alina Szynkaruk - PKZP (obsługa tylko w zakresie księgowości)
tel. 81/ 445 40 58, pok. 54
 
mgr inż. Marta Wiślińska
tel. 81/ 445 40 58, pok. 54
Autor: Monika Lechniak
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2017, godz. 09:24 - Marta Wiślińska