Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Gmach Główny, pok. 125 (I piętro)

e-mail: s_swif@kul.pl

 

 

 

p.o. Kierownika Działu

 

mgr Izabela Kawczyńska

 

tel. 81/ 445 42 81

 

 

Pracownicy:

 

mgr Ewa Kieliszek

mgr Emilia Topyła

 

tel. 81/ 445 40 22

 

 

 

 

 

Autor: Piotr Lewandowski
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016, godz. 10:19 - Katarzyna Kulczycka