Z dniem 15 lutego 2018 r. rozpoczął swą działalność Dział Repozytorium Instytucjonalnego KUL i pozycjonowania wydawnictw naukowych, jako jednostka organizacyjna administracji.

 

Dział Repozytorium Instytucjonalnego KUL i pozycjonowania wydawnictw naukowych przejął zadania Sekcji Repozytorium Instytucjonalnego KUL, będącej jednostką Biblioteki Uniwersyteckiej. Zakres zadań działu został rozbudowany o sprawy związane z pozycjonowaniem wydawnictw naukowych.

 

Zadania Działu określa Zarządzenie Rektora KUL z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia Działu Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu, utworzenia Działu Repozytorium Instytucjonalnego KUL i pozycjonowania wydawnictw naukowych oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego

 

 

Autor: Agnieszka Marczak Vel Maciejak
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2018, godz. 11:37 - Agnieszka Marczak Vel Maciejak