Z dniem 15 lutego 2018 r. rozpoczął swą działalność Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw, jako jednostka organizacyjna administracji.

 

Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw przejął zadania Sekcji Repozytorium Instytucjonalnego KUL, będącej jednostką Biblioteki Uniwersyteckiej. Zakres zadań działu został rozbudowany o sprawy związane z pozycjonowaniem wydawnictw naukowych.

 

Zadania Działu określa Zarządzenie Rektora KUL z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia Działu Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu, utworzenia Działu Repozytorium Instytucjonalnego KUL i pozycjonowania wydawnictw naukowych oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego

 

 

Autor: Agnieszka Marczak Vel Maciejak
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2018, godz. 14:05 - Agnieszka Matwis