Dział Studenckich Spraw Socjalnych

AL. RACŁAWICKIE 14

20-950 LUBLIN

  parter Collegium Norwidianum przy Al. Racławickich 14, 

 

 Przyjęcia interesantów:
 

ogloszenie o zmianie przyjec w XI 2016

 

 

poniedziałek, wtorek: 08.30 - 10.30, 11.15 - 13.15

środa: 11.15 - 13.15

czwartek, piątek: 08.30 - 10.30, 11.15 - 13.15

 

 pokoje CN-001, CN-001A, CN-001B, CN-002, 002A

 

numery telefonów

 

  

WNIOSKI O POMOC MATERIALNĄ MOŻNA SKŁADAĆ W DZIALE STUDENCKICH SPRAW

 

SOCJALNYCH OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO.

 

 

        Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa,

Dział wzywa do jego uzupełnienia w terminie  7 dni od daty doręczenia wezwania

pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 07:59 - Izabela Mazur