W tym czasie Prorektor ds. studenckich przyzna stypendia Rektora dla najlepszych studentów. Ponadto odbędzie się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która rozpatrzy wnioski złożone do 06.11.2014 r. o stypendium socjalne, o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania na stancji lub w domu studenckim, o stypendium dla niepełnosprawnych.

Autor: Aleksandra Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2014, godz. 08:19 - Aleksandra Wójcik