Dział TeleInformatyczny zatrudnia administratorów, analityków, elektroników, pracowników wsparcia technicznego (helpdesk) programistów oraz wdrożeniowców. Ze względu na zadania i usługi świadczone przez dział można wyodrębnić nieformalne grupy robocze. Zdarza się, że niektóre osoby przynależą do kilku grup. W nawiasach wymienieni kierownicy jednostek. 

 

Kierownik działu (Krzysztof Kiewicz)

Z-ca Kierownika działu (Wojciech Moniuszko)

 

Sekcja Utrzymania Systemów (Robert Toruj)

Grupa Wdrożeniowa

 

Sekcja Rozwoju Oprogramowania (Marek Marczewski)

Grupa Programistyczna

 

Sekcja Administracji Systemami (Piotr Rosiński)

Grupa Administratorów

Grupa Utrzymania Infrastruktury

 

Sekcja Interwencji i Wsparcia (Paweł Kołodziejczyk)

Grupa Obsługi Interesantów – helpdesk

Centrum Personalizacji Kart Procesorowych

 

 

Poniżej kilka zdjęć obrazujących skalę zjawiska...

 

Marzec 2007

 

Styczeń 2008

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2018, godz. 09:58 - Marta Antoniuk-Zych