Dział TeleInformatyczny zatrudnia administratorów, analityków, elektroników, pracowników wsparcia technicznego (helpdesk) programistów oraz wdrożeniowców. Ze względu na zadania i usługi świadczone przez dział można wyodrębnić nieformalne grupy robocze. Zdarza się, że niektóre osoby przynależą do kilku grup. W nawiasach wymienieni kierownicy jednostek. 

 

Dział Teleinformatyczny (Jan Szymona)

 1. Sekcja Projektów i Administracji Systemami Teleinformatycznymi (Robert Toruj)

  1. Grupa Administracji Systemami Teleinformatycznymi

  2. Grupa Programistyczna

  3. Grupa Wdrożeniowa

 2. Sekcja Interwencji Teleinformatycznych (Paweł Kołodziejczyk)

  1. Grupa Utrzymania Infrastruktury

  2. Grupa Obsługi Interesantów – helpdesk

  3. Centrum Personalizacji Kart Procesorowych

 

Poniżej kilka zdjęć obrazujących skalę zjawiska...

 

Marzec 2007

 

Styczeń 2008

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2013, godz. 09:01 - Krystyna Szawłowska