Zapraszamy wszystkich miłośników języka i kultury hiszpańskiej na D z i e ń  E k w a d o r u. Zapalnowane wydarzenia odbędą się dnia  7  l i s t o p a d a  2 0 1 2  roku w sali Collegium Norwidianum KUL  C N - 2 0 8. 

Organizatorzy:

Ambasada Ekwadoru

Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL

Współorganizatorzy:

Instytut Hiszpańsko-Polski

Koło Hiszpańsko-Polskie KUL

Pro Iberia

 

Program:

 11.00 Spotkanie gości z Ekwadoru oraz organizatorów z panią Prorektor prof. Agnieszką Lekką-Kowalik

 12.00 Otwarcie wystawy fotografii "Kontrasty Ekwadoru" (Galeria nr 1)

 14.15 Słowo wstępne - prof. Cezary Taracha (Katedra Historii i Kutury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL)

 14.30 Wykład: JE Fabián Valdivieso, Ambasador Ekwadoru w Polsce

 15.30 Informacja dotycząca konkursu nt. ochrony środowiska naturalnego w Ekwadorze: Pani Erika Lucía Martillo Naranjo, Konsul Ekwadoru w Polsce

 16.00 Projekcja filmu fabularnego pt. Qué tan lejos (reżyseria Tania Hermida)

 

 

Plakat

 

 

 

Dzień Ekwadoru

Autor: Krzysztof Osewski
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2012, godz. 15:26 - Krzysztof Osewski