Zapraszamy wszystkich miłośników języka i kultury hiszpańskiej na D z i e ń  E k w a d o r u. Zapalnowane wydarzenia odbędą się dnia  7  l i s t o p a d a  2 0 1 2  roku w sali Collegium Norwidianum KUL  C N - 2 0 8. Program wydarzenia i plakat...

Autor: Krzysztof Osewski
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2012, godz. 15:29 - Krzysztof Osewski