DZIEŃ PEDAGOGA

maj 2017

 

 

W poszukiwaniu człowieka

Kultura - Edukacja - Wychowanie

 

 

 

 

     Organizowane przez nas wydarzenie jest reaktywacją wieloletniej tradycji naszego Instytutu, bowiem Dzień Pedagoga przez wiele lat przyczyniał się do rozwoju naukowego Studentów Pedagogiki KUL, a także wpisywał się w kultywowanie wspólnotowego wymiaru studiów w naszym środowisku uniwersyteckim. Organizacja konferencji W poszukiwaniu człowieka. Kultura – Edukacja – Wychowanie ma miejsce w szczególnym czasie dla społeczności skupionej wokół Instytutu Pedagogiki KUL, gdyż obchodzimy w tym roku 82 rocznicę powstania naszego Instytutu w ramach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. To wydarzenie jest również naszym przygotowaniem do obchodów stulecia naszej Alma Mater.

     Konferencja przez nas organizowana zakłada debatę nad współczesnymi problemami poszukiwania i docierania do człowieka (wychowanka) oraz możliwościami i trudnościami podejmowania procesu wychowania. Będzie składała się z wykładów zaproszonych Gości, wystąpień zgłoszonych Studentów (rejestracja nadal trwa - link), sesji plakatowej, otwartej dyskusji oraz trzech paneli warsztatowych (link) poprowadzonych przez pracowników i studentów Instytutu Pedagogiki KUL.

         Na wydrukowane plakaty czekamy do 29 maja w siedzibie koła (DMM III-38). Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również na naszą stronę na Facebook'u (link).

 

 

 

 

PROGRAM:

30 maja 2017 (wtorek)

 

9:00 Msza św. – kaplica Majdanek DMM II

 

10:00-10:30 Otwarcie konferencji oraz powitanie Gości (DMM III-109)
ks. dr Marek Jeziorański – kurator Koła Naukowego Studentów Pedagogiki KUL

Wystąpienia inauguracyjne

 

Panel naukowy, cz. I: 10:30-12:30

 

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, W poszukiwaniu zagubionego obrazu człowieka

Dr hab. Wanda Franciszka Wawro, prof. KUL, Edukacja w perspektywie zglobalizowanego społeczeństwa

Mgr-lic. Andrzej Agapow, Objawy duchowego zagubienia człowieka w świetle wybranych tekstów pap. Benedykta XVI

Mgr Renata Dobrzyńska, Poszukiwanie człowieka będącego na „peryferiach” życia społecznego

 

Dyskusja

 

12:30-13:00 Przerwa kawowa (DMM III-103)

 

 

Panel naukowy, cz. II: 13:00-14:00

 

Wystąpienia studentów

 

Dyskusja

 

14:00-15:00 Warsztaty

 

 

 

Autor: Aleksandra Ścibior
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2017, godz. 18:49 - Aleksandra Ścibior