PROGRAM:

30 maja 2017 (wtorek)

 

9:00 Msza św. – kaplica Majdanek DMM II

 

10:00-10:30 Otwarcie konferencji oraz powitanie Gości (DMM III-109)
ks. dr Marek Jeziorański – kurator Koła Naukowego Studentów Pedagogiki KUL

Wystąpienia inauguracyjne

 

Panel naukowy, cz. I: 10:30-12:30

 

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, W poszukiwaniu zagubionego obrazu człowieka

Dr hab. Wanda Franciszka Wawro, prof. KUL, Edukacja w perspektywie zglobalizowanego społeczeństwa

Mgr-lic. Andrzej Agapow, Objawy duchowego zagubienia człowieka w świetle wybranych tekstów pap. Benedykta XVI

Mgr Renata Dobrzyńska, Poszukiwanie człowieka będącego na „peryferiach” życia społecznego

 

Dyskusja

 

12:30-13:00 Przerwa kawowa (DMM III-103)

 

 

Panel naukowy, cz. II: 13:00-14:00

 

Wystąpienia studentów

 

Dyskusja

 

14:00-15:00 Warsztaty

Autor: Aleksandra Ścibior
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2018, godz. 13:14 - Aleksandra Ścibior