10 kwietnia 2014 roku Sekcja Prawa Międzynarodowego KNSP KUL w ramach XXII Tygodnia Prawników zorganizowała Dzień z Sekcją Prawa Międzynarodowego. Ciąg zaplanowanych wydarzeń rozpoczęło szkolenie z protokołu dyplomatycznego prowadzone przez ks. dr Marka Grygiela, który pełni funkcję Pełnomocnika Rektora KUL ds. kontaktów z Polonią. Podczas szkolenia w ciekawy sposób przedstawiono podstawowe zasady protokołu w stosunkach z partnerami zagranicznymi oraz z miejscowym korpusem dyplomatycznym i konsularnym. Ks. dr Marek Grygiel zaprezentował narzędzia komunikacji międzyludzkiej oraz normy obowiązujące w kulturze biznesu. Kolejnym punktem programu była konferencja pt.: „Ścieżki kariery absolwentów prawa – prawo międzynarodowe”. Swoją obecnością zaszczyciła nas Suzanne Miller z Ambasady USA w Warszawie - Information Resource Officer to Moldova, Poland, Ukraine, która w swoim wystąpieniu przedstawiła praktyczne aspekty pracy w dyplomacji. Następnym prelegentem była Pani mgr Iryna Kozak, pracownik Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa, która omówiła formy pomocy prawnej oraz organizacje pozarządowe, które udzielają pomocy uchodźcom na terytorium naszego kraju. Możliwości zatrudnienia w organizacjach i sądownictwie międzynarodowym przedstawiła pani dr Kinga Stasiak. Na koniec, w wystąpieniu pani dr Anny Szarek-Zwijacz usłyszeliśmy o tym, jak wygląda praca oraz staż czy praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dzień z Sekcją Prawa Międzynarodowego ubogacił obchody Tygodnia Prawników, był doskonałą okazją do poznania możliwości dróg kariery w obszarze prawa międzynarodowego.

Autor: Marcin Kasprzyk
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2014, godz. 21:31 - Marcin Kasprzyk