Godziny przyjęć:
 09.00-14.00 
tel. (081) 445-45-53, 445-46-10; fax 445-46-11

Adres:
ul. Konstantynów 1 H; 20-708 Lublin
 
 
Pracownicy:
 

mgr Anita Marszelewska - kierownik Dziekanatu

tel. 81/ 445 46 10

pokój nr 607C, I piętro

 

mgr Iwona Wysk – specjalista

programy, plany i rozkłady zajęć na kierunkach studiów: biotechnologia,
biotechnologia - grupa w języku angielskim

współpraca przy obsłudze zakupów i dostaw realizowanych przez Wydział

redakcja strony internetowej Wydziału

tel. 81/ 445 45 53

pokój nr 606, I piętro

 

mgr Agnieszka Słowińska – specjalista

sprawy studenckie na kierunkach: biotechnologia, biotechnologia - grupa w języku angielskim

organizacja egzaminów dyplomowych

tel. 81/ 445 45 53

pokój nr 606, I piętro

 

mgr Iwona Kuta-Wysmulska – specjalista

sekretarz Instytutu Biotechnologii, obsługa zakupów i dostaw realizowanych przez Wydział

tel. 81/ 454 54 02

budynek Instytutu Biotechnologii, ul. Konstantynów 1 I, pokój nr 11, parter

  

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2016, godz. 09:39 - Anita Marszelewska