Godziny przyjęć:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9.00-14.00
 
 
tel. 81/ 445 45 52, 445 45 24, 445 45 50; fax 445 45 51; e-mail wmiak@kul.pl

Adres:
ul. Konstantynów 1 H; 20-708 Lublin
 
 
 
Pracownicy:
 

mgr Ewa Pajdowska - kierownik dziekanatu

tel. (081) 445 45 50

pok. 313

 

mgr Anita Krasowska – starszy referent

sprawy studenckie kierunków:

architektura krajobrazu (I stopnia - IV rok oraz studia II stopnia),

matematyka,

informatyka (II stopnia),

informatyka - gr. w jęz. angielskim (I stopnia - I i II r.),

obsługa administracyjna Instytutu Matematyki i Informatyki

tel. (081) 445 45 24

pok. 314

 

mgr Iwona Matuszkiewicz – samodzielny referent

sprawy studenckie kierunku informatyka (I stopnia - II-III r.),

obsługa administracyjna Instytutu Matematyki i Informatyki

tel. (081) 445 45 52

pok. 314

 

mgr Anna Położyńska – samodzielny referent

sprawy studenckie kierunków:

architektura krajobrazu (I stopnia - I-III r.),

gospodarka przestrzenna,

informatyka (I stopnia - I r.),

informatyka - gr. w jęz. angielskim (I stopnia - III r.),

studia podyplomowe w zakresie informatyki

tel. (081) 445 45 52

pok. 314

 

mgr Izabela Solska – starszy referent

obsługa administracyjna Instytutu Architektury Krajobrazu

tel. (081) 445 46 90

pok. 315

 

 
 
Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2018, godz. 08:37 - Anna Położyńska