Nowe miejsca przyjęć dla poszczególnych kierunków:
 
Psychologia - I rok studiów: C-544
Psychologia - II, III, IV, V rok studiów: C-545
 
Socjologia stacjonarne I i II stopnia: C-543
Socjologia i Ekonomia niestacjonarne: C-542
Ekonomia stacjonarne I i II stopnia: C-542
Zarządzanie I i II stopnia: C-543
Praca socjalna: C-542
 
Adresy do korespondencji:
 
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
 
Campus Majdanek budynek nr 2 (kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, politologia)
ul. Droga Męczenników Majdanka 70
20-325 Lublin
 
e-mail:wns@kul.lublin.pl
 
Godziny przyjęć:

od poniedziałku do piątku 10.00-13.00 (w środy nieczynne)
Collegium Jana Pawła II (C-542 do C-547)

Telefony:
Kierownik dziekanatu - (81) 445 35 48
 
Studia stacjonarne:
 
Ekonomia I stopnia: (81) 445 35 42
Ekonomia II stopnia: (81) 445  35 37
 
 
Psychologia - I rok studiów - 445 35 46
Psychologia wspierania jakości życia II, III, IV, V rok - (81) 445 42 98
Psychologia biznesu i przedsiębiorczości II, III, IV, V rok - (81) 445 42 99
 
Socjologia - (81) 445 35 38
Zarządzanie - (81) 445 35 38
 
Praca socjalna II stopnia: (81) 445 35 37
 
Studia niestacjonarne:
 
Ekonomia - (81) 445 35 37
Psychologia - (81) 445 42 99
Socjologia - (81) 445 35 37

Egzaminy licencjackie, magisterskie, dyplomy - (81) 445 35 43

Studia doktoranckie - (81) 445 35 47
Przewody doktorskie - (81) 445 42 93

Fax - (81) 445 42 93
 
Campus Majdanek budynek nr II p. 201
 
Studia stacjonarne:
 
Bezpieczeństwo narodowe (I i II stopnia) - (81) 454 52 54
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - (81) 454 52 72
Pedagogika (I stopnia) - (81) 454 53 00
Pedagogika (II stopnia) - (81) 454 53 31
Politologia - (81) 454 52 54
Stosunki Międzynarodowe - (81) 454 52 54
 
Studia niestacjonarne:
 

Pedagogika e-learning (I stopnia) - (81) 454 53 31

Pedagogika e-learning (II stopnia) - (81) 454 53 31


 
 
 
 
Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2016, godz. 11:19 - Michał Gumowski