Nowe miejsca przyjęć dla poszczególnych kierunków:
Socjologia stacjonarne I i II stopnia: C-543
Socjologia i Ekonomia niestacjonarne: C-542
Ekonomia stacjonarne I i II stopnia: C-542
 
Adresy do korespondencji:
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
 
Campus Majdanek budynek nr 2 (kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, politologia)
ul. Droga Męczenników Majdanka 70
20-325 Lublin
 
e-mail:wns@kul.lublin.pl
 
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku 10.00-13.00 (w środy nieczynne)
Collegium Jana Pawła II (C-542 do C-547)

Telefony:
Kierownik dziekanatu - (81) 445 35 48
Studia stacjonarne:
Ekonomia - (81) 445 35 42
Psychologia wspierania jakości życia - (81) 445 42 98
Psychologia biznesu i przedsiębiorczośći - (81) 445 42 99
Socjologia - (81) 445 35 38
Zarządzanie - (81) 445 35 46
Studia niestacjonarne:
Ekonomia - (81) 445 35 37
Psychologia - (81) 445 42 99
Socjologia - (81) 445 35 37
Zarządzanie - (81) 445 35 46

Egzaminy licencjackie, magisterskie, dyplomy - (81) 445 35 43

Studia doktoranckie - (81) 445 35 47
Przewody doktorskie - (81) 445 42 93

Fax - (81) 445 42 93
 
Campus Majdanek budynek nr II p. 201
Studia stacjonarne:
Bezpieczeństwo narodowe (I i II stopnia) - (81) 454 52 54
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - (81) 454 52 72
Pedagogika (I stopnia) - (81) 454 53 00
Pedagogika (II stopnia) - (81) 454 53 31
Politologia - (81) 454 52 54
Studia niestacjonarne:
Pedagogika e-learning - (81) 454 53 31
Pedagogika (II stopnia) - (81) 454 53 31