Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,

fax (+48 81) 445-37-26

Godziny przyjęć P.T. Interesantów:

poniedziałek wtorek, czwartek, piątek - godz. 10.00 - 13.00
środa - nieczynne

 studia niestacjonarne - dyżur w każdą sobotę w godz. 9.00 - 13.00

studia doktoranckie - dyżur w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 9.00 - 13.00

 

 

 Kierownik 

 mgr Monika Spuz-Szpos 

 

 tel. (81) 445-37-31
 pok. C-724 (Collegium Joannis Pauli II)

 

 Prawo 
 studia magisterskie (stacjonarne)

 

 Prawo w biznesie

 

 

 mgr Elżbieta Bogusz

 mgr Agnieszka Kołodziejczyk

 mgr Agnieszka Sobczuk

 mgr Anna Langner
   
 tel. (81) 445-37-27
 pok. C-727 (Collegium Joannis Pauli II)

 

 Prawo 
 studia magisterskie (niestacjonarne)

 

 mgr Anna Buras
 
 tel. (81) 445-37-24
 pok. C-740 (Collegium Joannis Pauli II)

 

 Prawo kanoniczne

 studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

 

 Barbara Kubina

 tel. (81) 445-37-28
 pok. C-726 (Collegium Joannis Pauli II)

 

 Administracja
 studia I i II stopnia

 (stacjonarne i niestacjonarne)

 

 mgr Agnieszka Fidor 

 mgr lic. Gabriela Jędrys-Mazur
 mgr Elżbieta Nawrocka


 tel. (81) 445-30-35

 tel. (81) 445-30-36
 pok. CI-203 (Collegium Iuridicum)

 

 Europeistyka
 studia I i II stopnia

 (stacjonarne i niestacjonarne)

 studia w jęz. angielskim

 

 mgr Beata Filus

 

 tel. (81) 445-30-34
 pok. CI-405  (Collegium Iuridicum)

 

 Studia doktoranckie

 

 mgr Małgorzata Kamińska

 tel. (81) 445-37-35
 pok. C-740 (Collegium Joannis Pauli II)

 

 

 Obsługa kancelaryjna 
 Zaświadczenia

do kredytu studenckiego

 Zamówienia publiczne

 

 

 Wojciech Wytrążek

 tel. (81) 445-37-29
 pok. C-726 (Collegium Joannis Pauli II)

 

 Sekretariat
 Instytutu Administracji

 

 mgr Ewa Ratus

 

 tel. (81) 445-30-30
  pok. CI-411  (Collegium Iuridicum)

 

 Sekretariat
 Instytutu Europeistyki

 

 mgr Beata Filus


 tel. (81) 445-30-37
 pok. CI-410  (Collegium Iuridicum)

 

 Sekretariat
 Instytutu Prawa

 

 mgr Marzena Pawelec
  
 tel. (81) 445-35-27
 pok. C-527 (Collegium Joannis Pauli II)

 

 Sekretariat
 Instytutu Prawa Kanonicznego

 

 mgr inż. Magdalena Sawa

 tel. (81) 445-37-30
 pok. C-527 (Collegium Joannis Pauli II)

 

 

C - Collegium Joannis Pauli II, Al. Racławickie 14  Mapa dojazdu
CI
- Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1  Mapa dojazdu