Władze Wydziału Teologii

 • ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL - Dziekan
 • ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL - Prodziekan ds. studenckich
 • ks. prof. dr hab. Marian Zając - Prodziekan ds. ds. studiów doktoranckich i podyplomowych

Władze Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 • dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL- Dziekan
 • dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL - Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • ks. dr. hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL -Prodziekan ds. studiów doktoranckich
 • dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL - Prodziekan ds. nauki

 Władze Wydziału Filozofii

 • dr hab. Monika Walczak, prof. KUL - Dziekan
 • dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL - Prodziekan

 Władze Wydziału Nauk Humanistycznych

 • dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL - Dziekan
 • dr hab. Jolanta Klimek - Grądzka - Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych

 • dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL - Prodziekan ds. nauki i kontaktów z zagranicą

 • dr hab. Konrad Klimkowski - Prodziekan ds. rozwoju i promocji

Władze Wydziału Nauk Społecznych

 • ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL - Dziekan
 • dr hab. Elżbieta Rydz - Prodziekan ds. studenckich
 • dr hab. Ewa Domagała-Zyśk - Prodziekan ds. nauki i kontaktów zagranicznych
 • dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL - Prodziekan

Władze Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku

 • prof. dr hab. Ryszard Szyszka - Dziekan

Władze Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

 • ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL- Dziekan
 • dr hab. Małgorzata Charytanowicz - Prodziekan

Władze Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

 • prof. dr hab. Andrzej Kuczumow - Dziekan

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2018, godz. 12:56 - Grzegorz Tutak