Zmieniaj nowoczesne media!

 

 

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II istnieje na Wydziale Nauk Społecznych w obecnym kształcie od 2008 r.

 

Zainteresowania naukowo-badawcze odejmują szeroko rozumianą komunikację społeczną w zakresie m.in. retoryki dziennikarskiej, sztuki pisania, analizy przekazów medialnych np. serwisów informacyjnych, seriali, reklamy, jak i analizy kultury popularnej, stylistyki i kultury języka, autoprezentacji, kreowania wizerunków, kształcenia kompetencji medialnych, odbioru przekazów artystycznych.

 

Zarówno studenci, jak i pracownicy naukowo-dydaktyczni co roku stają się laureatami odznaczeń państwowych i nagród rektorskich. Członkowie Instytutu włączają się skutecznie w akcje charytatywne – lokalne oraz ogólnopolskie, zwyciężają w konkursach zawodowych, uzyskują granty i sponsoring dziedzinowy.

 

Instytut wpisuje się w nowe obszary zainteresowań i nowe potrzeby społeczne, kulturalne Lubelszczyzny, Polski i Europy. Dołącza do poszukiwań klucza do prawdziwego odrodzenia życia społeczno-kulturalnego w Polsce, przede wszystkim przez związanie go z najwyższymi wartościami i etyką.

 

Co wyróżnia Dziennikarstwo  na KULu?

 • Zajęcia w większości prowadzą praktycy-dziennikarze (zarówno stacji lubelskich, jak i ogólnopolskich). Warsztaty  odbywają się w studio telewizyjnym  w obecności realizatora telewizyjnego i dziennikarzy publicystów. Studenci tworzą własny materiał z profesjonalną  ekipą telewizyjną.
 • Dziennikarstwo KUL zapewnia wysoki poziom kształcenia.
 • Praktyki odbywają się w mediach w ramach współpracy Instytutu z TVP Lublin, Radiem Lublin, radiem eR, Kurierem Lubelskim oraz w agencjach reklamowych, public relations, domach mediowych.
 • Dziennikarstwo KUL oferuje pierwszą w Polsce specjalność research dziennikarski , na której podejmowane są zagadnienia przygotowujące studentów do profesjonalnego szukania i tworzenia przekazów medialnych. Prowadzone są tu zajęcia m.in. z dziennikarstwa podróżniczo-kulinarnego, dziennikarstwa mobilnego, kultury newsów, kultury dnia codziennego.
 • Instytut posiada dwa studia radiowe, pracownie: retoryczną, badań audiowizualnych, wizualizacji i podcastów.
 • Dotychczasowi studenci wskazują na  specyficzną więź, szacunek  i wzajemną życzliwość w Instytucie. 

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • pisania scenariuszy, nagrywania oraz montażu materiału filmowego i radiowego
 • retoryki dziennikarskiej, technik pisania, redagowania i przygotowania tekstu do druku
 • budowania strategii reklamowych i public relations, wizerunku osób i organizacji

Zawody:

 • rzecznik prasowy  
 • korespondent
 • redaktor programowy 
 • specjalista ds. public relations i reklamy

  

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2015, godz. 14:38 - Ewa Kula