STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
 
Opis kierunku:
 
Zainteresowania naukowo-badawcze odejmują szeroko rozumianą komunikację społeczną w zakresie m.in. retoryki dziennikarskiej, sztuki pisania, analizy przekazów medialnych np. serwisów informacyjnych, seriali, reklamy, jak i analizy kultury popularnej, stylistyki i kultury języka, autoprezentacji, kreowania wizerunków, kształcenia kompetencji medialnych, odbioru przekazów artystycznych.
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Społecznych w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (40% wyniku końcowego);

b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego); preferencje dla języka angielskiego z uwagi na przedmioty wykładane w tym języku;

c) historia lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie (40% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:

a) język polski (40% wyniku końcowego);

b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego);

c) historia lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie (40% wyniku końcowego).

 

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

 

Zajęcia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
odbywają się w Campusie Majdanek
Droga Męczenników Majdanka 70 [jak dojechać?]

 
 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 13:34 - Magdalena Kargol