STUDIA II STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • pisania scenariuszy, nagrywania oraz montażu materiału filmowego i radiowego
  • retoryki dziennikarskiej, technik pisania, redagowania i przygotowania tekstu do druku
  • budowania strategii reklamowych i public relations, wizerunku osób i organizacji

Zawody:

  • rzecznik prasowy  
  • korespondent
  • redaktor programowy 
  • specjalista ds. public relations i reklamy

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Społecznych w Lublinie

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej lub innych studiów o pokrewnych specjalnościach: edytorstwo, historia sztuki, politologia, marketing, zarządzanie, socjologia, europeistyka, kulturoznawstwo, technologie komunikacyjne, muzykologia, filologia, filologia polska, prawo mediów.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje z zakresu wiedzy o komunikacji społecznej oraz sprawność w zakresie dziennikarstwa.

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci studiów I stopnia dziennikarstwa i komunikacji społecznej, którzy na dyplomie otrzymali ocenę co najmniej 3.5.

 

 

 

 

Zajęcia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 odbywają się w Campusie Majdanek
Droga Męczenników Majdanka 70 [jak dojechać?]

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:12 - Magdalena Kargol