Rok 2006

 

AZP-250-KOM-14/06 - postępowanie na dostawę komputerów przenośnych, zestawów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla agend Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Wynik Wynik

AZP-250-PZ-13/06 - postępowanie na prenumeratę czasopism zagranicznych dla Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w latach 2007-2009.
Wynik Wynik

AZP-250-PK-12/06 - postępowanie na prenumeratę czasopism krajowych i prasy specjalistycznej w latach 2007-2009 dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Wynik Wynik

AZP-250-KOM-11/06 - postępowanie na dostawę komputerów przenośnych, zestawów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla agend Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Wynik Wynik

AZP-250-PZ-10/06 - postępowanie na prenumeratę czasopism zagranicznych dla Biblioteki Uniwersyteckiej w latach 2007-2009
Postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

AZP-250-SW-09/06 - postępowanie na wykonanie instalacji przeciwpożarowej wczesnego ostrzegania oraz instalacji oddymiania budynku Akademika, ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli.
Wynik Wynik

AZP-250-MAJ-08/06 - postępowanie na ubezpieczenie majątku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w okresie 01.01.2007-31.12.2009
Wynik Wynik

AZP-250-KOM-07/06 - postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego (komputery przenośne, zestawy i urządzenia peryferyjne) dla agend Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

AZP-250-MEB-06/06 - postępowanie na dostawę mebli dla agend Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

AZP-250-NNW-05/06 - postępowanie na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w okresie 01.10.2006-30.09.2009
Wynik Wynik

AZP-250-SW-04/06 - postępowanie na wykonanie robót sanitarnych i instalacyjnych w zakresie sprzętu sanitarnego oraz hydrauliki budynku Akademika, ul. Ofiar katynia 6 w Stalowej Woli

AZP-250-CI-03/06 - postępowanie na wykonanie robót ziemnych, przepony poziomej ścian (murów) metodą iniekcji ciśnieniowej oraz izolacji pionowej ścian piwnicznych przeciw wilgoci gruntowej, wodzie bezciśnieniowej, wodzie ciśnieniowej budynku Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1 w Lublinie

AZP-250-CI-02/06 - postępowanie na wykonanie robót rozbiórkowych dachu, montażu konstrukcji stalowych, stropów gęstożebrowych, konstrukcji dachowych drewnianych, pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, robót murowych, tynków wewnętrznych, robót malarskich, robót izolacyjnych budynku Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1 w Lublinie

AZP-250-CI-01/06 - postępowanie na wykonanie robót ziemnych, przepony poziomej ścian (murów) metodą iniekcji ciśnieniowej oraz izolacji pionowej ścian piwnicznych przeciw wilgoci gruntowej, wodzie bezciśnieniowej, wodzie ciśnieniowej budynku Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1 w Lublinie
Postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie wpłynął żaden wniosek nie podlegający odrzuceniu

 
Rok 2007

AZP-250-ARCH-2/07 - postępowanie na dostawę i uruchomienie oraz przeszkolenie obsługi sprzętu do mikrofilmowania i digitalizacji zbiorów archiwalnych i bibliotecznych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie wpłynął żaden wniosek nie podlegający wykluczeniu.


AZP-250-TON-01/07 - postępowanie na dostawę oryginalnych tonerów i tusz do urządzeń biurowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Janan Pawła II.
Wynik Wynik

 

Autor: Katarzyna Stępniak
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2009, godz. 09:59 - Katarzyna Stępniak