Kierownik Działu Zamówień Publicznych

mgr Agnieszka Hencner-Chmiel
e-mail: agnieszkahencner@kul.pl, tel. 81/ 445 41 62

 

Starszy specjalista
mgr Agnieszka Kiszka
e-mail: kiszkaa@kul.pl, tel. 81/ 445 41 59

 

Specjalista
mgr inż. Małgorzata Madyjewska
e-mail: gmadyjewska@kul.pl, tel. 81/ 445 41 59

 

Specjalista
mgr Beata Zięba
e-mail: zieba@kul.pl, tel. 81/ 445 41 59

 

Specjalista
mgr Irmina Stodulska
e-mail: irmina.stodulska@kul.pl, tel. 81/ 445 41 59

 

Specjalista
mgr Aneta Łukasik-Dolak
e-mail: aneta.lukasik@kul.pl, tel. 81/ 445 43 92

 

Starszy referent

mgr Małgorzata Nepelska
e-mail: malgorzata.nepelska@kul.pl, tel. 81/ 445 43 92

 

Autor: Katarzyna Stępniak
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2018, godz. 22:44 - Agnieszka Hencner-Chmiel