Kierownik Działu Zamówień Publicznych

mgr Agnieszka Hencner-Chmiel
e-mail: agnieszkahencner@kul.pl, tel. 81/ 445 41 59


Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Agnieszka Kiszka
e-mail: kiszkaa@kul.pl, tel. 81/ 445 41 59

 

Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr inż. Małgorzata Madyjewska
e-mail: gmadyjewska@kul.pl, tel. 81/ 445 41 59

 

Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Beata Zięba
e-mail: zieba@kul.pl, tel. 81/ 445 41 59

 

Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Irmina Stodulska
e-mail: irmina.stodulska@kul.pl, tel. 81/ 445 41 59

 

Samodzielny Referent ds. zamówień publicznych
mgr Aneta Łukasik-Dolak
e-mail: aneta.lukasik@kul.pl, tel. 81/ 445 43 92

 

Starszy referent ds. zamówień publicznych
mgr Łukasz Sulowski
e-mail: scurra@kul.pl, tel. 81/ 445 43 92

 

Starszy referent ds. zamówień publicznych

mgr Małgorzata Skiba
e-mail: malgorzataskiba@kul.pl, tel. 81/ 445 43 92

Autor: Katarzyna Stępniak
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2016, godz. 21:16 - Agnieszka Hencner-Chmiel