Kierownik Działu Zamówień Publicznych

mgr Agnieszka Hencner-Chmiel
e-mail: agnieszkahencner@kul.pl, tel. 81/ 445 41 59

 

Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych

inż. Barbara Czarnecka-Łobko
e-mail: barbaraczarnecka@kul.pl, tel. 81/ 445 41 59

 

 

SEKCJA ZAMÓWIEŃ

 

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Agnieszka Kiszka
e-mail: kiszkaa@kul.pl, tel. 81/ 445 41 59

 

Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr inż. Małgorzata Madyjewska
e-mail: gmadyjewska@kul.pl, tel. 81/ 445 41 59

 

Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Beata Zięba
e-mail: zieba@kul.pl, tel. 81/ 445 41 59

 

Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Irmina Stodulska
e-mail: irmina.stodulska@kul.pl, tel. 81/ 445 41 59

 

Samodzielny referent ds. zamówień publicznych
mgr Aneta Łukasik-Dolak
e-mail: aneta.lukasik@kul.pl, tel. 81/ 445 43 92

 

Starszy referent ds. zamówień publicznych

mgr Małgorzata Skiba
e-mail: malgorzataskiba@kul.pl, tel. 81/ 445 43 92

 

 

SEKCJA ZAOPATRZENIA

 

Główny specjalista ds. zakupów
Zygmunt Sawa
e-mail: zsawa@kul.pl, tel. 81/ 445 41 60

 

Specjalista ds. zakupów
mgr Anna Marzec
e-mail: annamarzec@kul.pl, tel. 81/ 445 41 60

 

Starszy referent ds. zakupów
mgr Łukasz Sulowski
e-mail: scurra@kul.pl, tel. 81/ 445 41 60

 

 

SEKCJA DS. WSPARCIA PROCESU ZZZ

 

Samodzielny referent
mgr Edyta Wronka
e-mail: edytawronka@kul.pl, tel. 81/ 445 41 53

 

Główny specjalista
mgr Anna Modrzejewska
e-mail: anna.modrzejewska@kul.pl, tel. 81/ 445 41 53

 

 

MAGAZYN CENTRALNY

 

Specjalista
Iwona Śliwińska
e-mail: sliwinska@kul.pl, tel. 81/ 445 42 63

 

Samodzielny magazynier
Józef Rumiński
e-mail: ruminski@kul.pl, tel. 81/ 445 42 63

Autor: Katarzyna Stępniak
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2017, godz. 23:39 - Agnieszka Hencner-Chmiel