Chciałabym się zapytać która z wersji jest poprawna: Sądzę, iż... czy Sądzę, że... Czy jeśli obydwie są poprawne mogę w tekście używać że i iż zamiennie? Np. aby urozmaicić tekst ale być zarazem konsekwentną. Dla przykładu, będę pisać 1) Myślę, że... ale 2) Nowak jest zdania, iż... Albo odwrotnie.
 

Spójniki iż oraz że są synonimami znaczeniowymi i wprowadzają zdanie podrzędne określające przedmiot czyjejś wypowiedzi, myśli, emocji, czyjegoś doznania lub spostrzeżenia. Mają jednak zróżnicowaną wartość stylistyczną. Spójnik ma charakter książkowy, dlatego Słownik poprawnej polszczyzny PWN przestrzega przed naudużywaniem go zamiast neutralnego że w języku potocznym i w stylu dziennikarskim. Natomiast można używać, jeśli w kolejnych zdaniach chcemy uniknąć kilkakrotnego powtórzenia że.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2013, godz. 13:07 - Natalia Sosnowska