Miło jest nam poinformować, że na stronach Niderlandzkiego Instytutu Historii Sztuki w Hadze (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag) opublikowane zostało w wersji elektronicznej wiekopomne dzieło Horsta Gersona "Ausbreitung und Nachwirkung der Holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts" z 1942 r. Pozycja przetłumaczona została na język angielski i uzupełniona o eseje najwybitniejszych znawców malarstwa niderlandzkiego.

Zachęcamy do lektury, tym bardziej że w eseju Pani Hanny Benesz, zatytułowanym "Early Netherlandish, Dutch and Flemish Paintings in Polish Collections" uwzględnione zostały dwa obrazy ze zbiorów sztuki KUL, tj.:

1. Południowoniderlandzki naśladowca Juan de Flandes (1460-1519), "Ecce Homo", około 1574 r., tempera na desce dębowej, nr inw.: MU KUL I-121

2. Marten van Valckenborch (1535-1612), "Wysokogórski pejzaż z Lotem i jego córkami", po 1600 (1609 ?), olej na desce dębowej, nr inw.: MU KUL I-131

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2014, godz. 15:40 - Ireneusz Marciszuk