I  SEMESTER

 

Corporate Financial Analysis      3 ECTS

Corporate Identity Management     3 ECTS

Corporate Social Responsibility (lecture)      3 ECTS

Corporate Social Responsibility (tutorial)      3 ECTS

Organisational Culture Management      3 ECTS

 

 

II  SEMESTER

 

Leadership in Management       3 ECTS

Macroeconomic Policy       3 ECTS

Strategic Planning       3 ECTS

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2018, godz. 14:57 - Magdalena Kożuch