STUDIA PRAWNICZE KUL

Legal Studies of The John Paul II Catholic University of Lublin
Faculty of Law, Canon Law and Administration
John Paul II Catholic University of Lublin

 


EDITORIAL BOARD

 

Piotr STANISZ - editor in chief
Krzysztof WIAK - deputy of the editor in chief

 

Members of the Editorial Board

Wiesław BAR
Andrzej HERBET
Artur KUŚ
Tadeusz STANISŁAWSKI

 

Assistants of the Legal Studies

of The John Paul II Catholic University of Lublin

Jadwiga POTRZESZCZ

Wojciech Sz. STASZEWSKI
Delaine R. SWENSON

Monika WÓJCIK

 

 

 

Journal 's Office:

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland
tel. +48 81 44-53-531, fax +48 81 44-53-726

www.kul.pl/studiaprawniczekul
e-mail: sp_red@kul.pl

 

Publishing house:

Wydawnictwo KUL,

ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin
Poland

phone: (+48) 81 445-45-01

e-mail: wydawnictwo@kul.pl