STUDIA PRAWNICZE KUL

Legal Studies of The John Paul II Catholic University of Lublin
Faculty of Law, Canon Law and Administration
John Paul II Catholic University of Lublin

 


EDITORIAL BOARD

 

Krzysztof WIAK - editor in chief
Andrzej HERBET, Wojciech Sz. STASZEWSKI - deputy of the editor in chief

 

Members of the Editorial Board

Wiesław BAR

Krzysztof BURCZAK

Hanna WITCZAK

Grzegorz WOJCIECHOWSKI


Subject Editors 

Michał DOMAGAŁA

Małgorzata GAŁĄZKA

Lidia FIEJDASZ-BUCZEK

Agnieszka KAWAŁKO

Kinga STASIAK

Anna SZAREK-ZWIJACZ

Michał ZAWIŚLAK

 

Linguistic Editors

Jadwiga POTRZESZCZ
Delaine R. SWENSON

 

Assistant of the Legal Studies

of The John Paul II Catholic University of Lublin

Zuzanna GĄDZIK

 

 

 

Journal 's Office:

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland
tel. +48 81 44-53-531, fax +48 81 44-53-729

www.kul.pl/studiaprawniczekul
e-mail: sp_red@kul.pl

 

Publishing house:

Wydawnictwo KUL,

ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin
Poland

phone: (+48) 81 740-93-40

e-mail: wydawnictwo@kul.pl