Kierownik Katedry Pedagogiki Szkolneji Zarządzania Oświatą WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

ks_roman_b_sieron_400

Życiorys naukowy:

Edmund Juśko, prof. nzw. dr hab., historyk, pedagog, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie, w latach 2009-2016 dyrektor Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, kierownik Katedry Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą, Prezes Tarnowskiego Oddziału PTH, członek korespondent Towarzystwa Naukowego KUL Jana Pawła II w Lublinie (od 2012), zastępca redaktora naczelnego Tarnowskiej Encyklopedii (od roku 2009), członek Rady Naukowej Pedagogiki Katolickiej (od roku 2010), członek Rady Naukowej Społeczeństwa
i Rodziny (od roku 2010), członek Rady Naukowej Tarnowskich Studiów Historycznych (od roku 2009), egzaminator maturalny z historii, ekspert komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Promotor ponad 500 prac magisterskich, licencjackich i dyplomowych, 4 prac doktorskich, autor licznych opracowań książkowych (w tym 7 publikacji samodzielnych, 5 współautorskich, ponad 50 pod redakcją i współredakcją), ponad 50 artykułów recenzowanych, ponad 100 nierecenzowanych z dziedziny historii, historii wojskowości, wychowania, dziejów oświaty i szkolnictwa oraz zarządzania oświatą. Organizator szeregu konferencji naukowych o charakterze międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1997), Złotym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Złotym Medalem Za Długoletnią Pracę (2012), Medalem XXX - lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (2011), Złota Odznaka Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (2015) oraz innymi odznaczeniami pamiątkowymi i honorowymi.

 

 

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2016, godz. 20:25 - Rafał Podleśny