Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie Programowej"

Redakcja naukowa:

Edmund Juśko, Barbara Wolny, ks. Andrzej Gretkkowski

 

Wiedzę teoretyczną na temat promocji zdrowia zawierają powstające w ostatnim czasie rózne publikacje, a wskazówek praktycznych udzielą tworzone programy profilaktyczne. Wśród wielu tych opracowań na szczególne uznanie zasługuje publikacja pt. „Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej. Nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej, która została opracowana redakcyjnie przez doświadczonych teoretyków i praktyków tego zagadnienia z WZNoS KUL w Stalowej Woli: dra hab. Edmunda Juśko (prof. KUL), dr Barbarę Wolny oraz ks. prof. dra hab. Andrzeja Gretkowskiego. Publikacja zawiera szereg artykułów, których autorami są również cenieni w zakresie tego tematu specjaliści. Stanowi ona dopracowane kompendium wiedzy na temat wychowania zdrowotnego.
Adresatem jej w pierwszej kolejności powinni być nauczyciele i wychowawcy, pedagodzy szkolni, liderzy szkoły promującej zdrowie, a także studenci specjalności pedagogicznych, badacze tego problemu i osoby zainteresowane. Ze względu na wysokie walory merytoryczne oraz stronę metodyczna publikacja zasługuje na uznanie. Powinna wię znaleźć swoje stałe miejsce w wielu środowiskach edukacyjnych oraz w bibliotekach; począwszy od wyższych uczelni po szkolne.

Z recenzji prof. dra hab. Mariana Surdackiego
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Prezentowany zbiór artykułów stanowi interesującą próbę ogarnięcia tematu z kilku przynajmniej stron. Jeżeli nawet żaden z poruszanych tematów nie został w pełni wyczerpany, to już samo podniesienie problemu posiada swoją wartość. W zbiorze May próby diagnozy sytuacji, zwłaszcza eksponowane są zagrożenia wynikające ze współczesnych uwarunkowań cywilizacyjnych. Zaproponowano interesujące rozwiązania edukacyjne oraz wskazuje się warunki, jakie są konieczne do efektywnej poprawy sytuacji. Znaleźć można rozważania czysto teoretyczne obok wyników badań. Wszystkie te materiały mają też swój kontekst historyczny, a nawet filozoficzno-teologiczny. W sumie daje to panoramiczny przegląd sytuacji, w którym każdy zainteresowany problematyką, znajdzie coś interesującego dla siebie. Dodatkową wartością tych tekstów jest też to, że wyszły one spod ręki, bądź to początkujących naukowców. Połączenie dojrzałej i wyważonej refleksji z bardziej spontanicznym i emocjonalnym podejściem do rzeczywistości.. Niech tom posłuży tym, do których w zamyśle redaktorów jest adresowany. Niech tez wyzwala następne inicjatywy i pomysły.

Z recenzji ks. dra hab. Antoniego Żurka
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Wydział Teologiczny w Tarnowie)

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2012, godz. 09:58 - Mirosław Rewera