Do XV edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego
zostały zakwalifikowane następujące prace magisterskie:KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO:1.    mgr Beata Heller (UJ), Językowe i kulturowe wyznaczniki tożsamości etnicznej najmłodszego pokolenia Polaków na Zaolziu w Republice Czeskiej; promotor: prof. dr hab. Janina Labocha, recenzent: dr hab. Mirosława Mycawka.
2.    mgr Justyna Latosińska (UŁ), Regulamin jako gatunek tekstu; promotor: dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, prof. UŁ, recenzent: dr hab. Katarzyna Jachimowska.
3.    mgr Barbara Linsztet (UMK), Jednostki języka z segmentem „wystarczyć”. Opis składniowy i semantyczny; promotor: dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK, recenzent: prof. dr hab. Maciej Grochowski.
4.    mgr Andrea Marx (UWr), Zróżnicowanie gwarowe Śląska Opolskiego; promotor: prof. dr hab. Jan Miodek, recenzent: prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj.
5.    mgr Urszula Modrzyk (UAM), Polskie przyimki złożone w reprezentacji LFG na przykładzie wyrażeń „na rzecz” i „do spraw”; promotor: dr hab. Tomasz Mika, prof. UAM, recenzent: dr hab. Agnieszka Słoboda, prof. UAM.
6.    mgr Agnieszka Pędrak (UKSW), Język dzieci polonijnych wychowywanych w Wielkiej Brytanii i Irlandii po 2004 r. w kontekście uwarunkowań historycznych; promotor: dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW, recenzent: dr hab. Anna Kozłowska.
7.    mgr Agnieszka Prasoł (UŚ), Łacina w języku i kulturze współczesnych Polaków; promotor: prof. dr hab. Joanna Sobczykowa, recenzent: dr hab. Anna Kucz.
8.    mgr Kinga Więcek (PWSZ w Tarnowie), Językowe i pozajęzykowe techniki wzbudzania zainteresowania i pozyskiwania telewidzów (na podstawie programu telewizyjnego „Wiem, co jem i wiem, co kupuję” Katarzyny Bosackiej), promotor: dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. PWSZ, recenzent: prof. dr hab. Joanna Okoniowa.


KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO:1.    Joanna Bednarek (UAM), Wiele hałasu o rzecz. Najnowsza proza polska wobec przedmiotów promotor: dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, prof. UAM, recenzent: prof. dr hab. Piotr Śliwiński.
2.    mgr Alicja Ewa Bielak (UW), Mowy pogrzebowe Marcina Hińczy – studium historycznoliterackie i edycja krytyczna; promotor: dr hab. Roman Krzywy, recenzent: doc. dr Elżbieta Kauer-Bugajna.
3.    mgr Anna Kaźmierska (UŁ), Prowokacja i wyrafinowanie – z dandyzmu kobiecego w literaturze Młodej Polski; promotor: prof. dr hab. Bogdan Mazan, recenzent: dr Katarzyna Badowska.
4.    mgr Jowita Kosiba (UR), Inspiracje mitologiczne w twórczości Johna Ronalda, Reuela Tolkiena i Andrzeja Sapkowskiego; promotor: dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR, recenzent: dr hab. Joanna Rusin, prof. UR.
5.    mgr Jan Księżyk (UKSW), Znaczenie ekfrazy dla poetyki narracji eseistycznej – na przykładzie trylogii Zbigniewa Herberta „Barbarzyńca w ogrodzie”, „Martwa natura z wędzidłem” i „Labirynt nad morzem”; promotor: s. dr hab. Wiesława Tomaszewska, prof. UKSW, dr hab. Jan Zieliński, prof. UKSW.
6.    mgr Martyna Major (PWSZ w Tarnowie), Królowe, Czarodziejki i Wiedźminka. Kobiety w cyklu wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego; promotor: dr hab. Michał Nawrocki, prof. PWSZ, recenzent: prof. dr hab. Andrzej Borowski.
7.    mgr Aleksandra Pałyz (UŚ), (Nie)obecność ciała. O cielesnym wymiarze komunikacji w poezji współczesnej na przykładzie wierszy Stanisława Barańczaka i Julii Fiedorczuk oraz poezji cyfrowej; promotor: dr hab. Alina Świeściak, recenzent: prof. dr hab. Dariusz Pawelec.
8.    mgr Marek Sznajder (UZ), Egzystencjalna figura losu w twórczości Leo Lipskiego (na
wybranych przykładach); promotor: prof. dr hab. Anna Szóstak; recenzent: dr Anita Kucharska-Dziedzic.
9.    mgr Maksymilian Wroniszewski (UG), Berlińskie konfrontacje. Wybrane świadectwa doświadczania Berlina w literaturze polskiej: Nowakowski, Sobański, Gombrowicz, Stasiuk; promotor: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, recenzent: dr Katarzyna Szalewska.
10.    mgr Katarzyna Zawodnik (UJ), Baśń o Kopciuszku w odbiorze dorosłych czytelników. Próba empirycznego badania recepcji; promotor: prof. dr hab. Antonina Lubaszewska, recenzent: prof. dr hab. Włodzimierz Szturc.
11.    mgr Damian Zubik (UMCS), Mickiewicz – Norwid. Współczesne lektury romantyków; promotor: dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, recenzent: dr Aleksander Wójtowicz.
12.    mgr Magdalena Zaremba (KUL), „Wizje pełne blasków latających”… Tradycje i ewolucje motywu światła w wybranych utworach Juliusza Słowackiego; promotor: dr hab. Małgorzata Cwenk, recenzent: dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2016, godz. 16:17 - Agnieszka Jarosz