PRACE MAGISTERSKIE ZAKWALIFIKOWANE DO 

XVI EDYCJI KONKURSU IM. CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO 

prace zgłoszone do konkursu w roku akademickim 2016/17
(obronione w 2016 r.)

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO:

 

 1. mgr Gabriela Blajer-Kiełb (UR), Legendy łańcuckie w świetle koncepcji genologii lingwistycznej; promotor: dr hab. Bożena Taras, prof. UR, recenzent: dr Grażyna Błachowicz-Wolny.
 2. mgr Aleksandra Ciarkowska (UŁ), Cechy socjolektu użytkowników gier wideo; promotor: dr hab. Irena Jaros, prof. UŁ, recenzent: dr hab. Katarzyna Sicińska. 
 3. mgr Michał Antoni Ligęza (PWSZ w Tarnowie), Słownictwo z zakresu rolnictwa w gwarze Paleśnicy; promotor: prof. dr hab. Joanna Okoniowa, recenzent: dr hab. Zofia Cygal-Krupa, prof. PWSZ. 
 4. mgr Marta Plak (UP), Nazwy gabinetów logopedycznych; promotor: dr hab. Ewa Młynarczyk,  prof. UP, recenzent: dr Marta Karamańska. 
 5. mgr Izabela Puchala (UMCS), Językowy obraz wartości w tekstach piosenek polskich raperów; promotor: prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, recenzent: dr hab. Leszek Tymiakin, prof. UMCS. 
 6. mgr Justyna Rzemyk (UWr), Problem przekładu tekstu mistycznego w "Objawieniach Bożej miłości" Juliany z Norwich; promotor:  dr hab. Luiza Rzymowska, recenzent:  prof. dr hab. Wojciech Soliński.
 7. mgr Maria Zając (UŚ), Styl naukowy w polskim językoznawstwie na przełomie XIX i XX wieku; promotor: dr hab. Mirosława Siuciak, prof. UŚ, recenzent: dr Joanna Przyklenk.

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO:

 

 1. mgr Magdalena Maria Bąk (PWSZ w Tarnowie), Na granicy geniuszu i szaleństwa – obsesja i jej konsekwencje w powieści „Pachnidło” Patricka Süskinda; promotor: dr hab. Teresa Wilkoń, prof. PWSZ, recenzent: prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa. 
 2. mgr Bożena Borucka (UKSW), „Malte” R.M. Rilkego jako źródło inspiracji dla Mieczysława Jastruna – autora „Pięknej choroby”; promotor: dr hab. Jan Zieliński,  prof. UKSW, recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Dybciak. 
 3. mgr Emilia Hoppe z d. Woźniak (UWr), Teatralne adaptacje tekstów staroindyjskich w Polsce po 1945 roku (UWr); promotor: prof. dr hab. Dorota Heck, promotor pomocniczy: dr Piotr Rudzki, recenzent: dr hab. Magdalena Gołaczyńska.
 4. mgr Ilona Klimek (UJ), „Jest ktoś obok?”. Bliskość w prozie Grzegorza Strumyka; promotor: dr hab. Andrzej Zawadzki, recenzent: dr hab. Dorota Kozicka. 
 5. mgr Karolina Kolasa (ATH w Bielsku-Białej), Malowanie słowem. Portrety w twórczości Marka Bieńczyka; promotor: dr hab. Ireneusz Gielata, prof. ATH, recenzent: prof.  dr hab. Anna Węgrzyniak.
 6. mgr Justyna Krzysiek (UP), Pamięć miejsca w reportażach Małgorzaty Szejnert; promotor: dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP, recenzent: dr Magdalena Roszczynialska. 
 7. mgr Sara Kurowska (UŁ), Nie-Czysta Forma Witkacego; promotor: dr hab. Tomasz Bocheński, prof. UŁ, recenzent: dr Magdalena Lachman.
 8. mgr Alicja Łacina (US), Brzemię przeszłości. Kategoria pamięci w utworach „Włoskie szpilki” i „Szum” Magdaleny Tulli oraz „Mała zagłada” Anny Janko; promotor: dr hab. Tatiana Czerska, prof. US, recenzent: dr hab. Arleta Galant. 
 9. mgr Julita Paprotna (AJD w Częstochowie), Postpamięciowe obrazy kobiet walczących w powstaniu warszawskim w literaturze popularnej – analiza wybranych powieści; promotor: dr Elżbieta Wróbel, recenzent: prof. dr hab. Elżbieta Hurnik. 
 10. mgr Anna Pieniążek (UMK), Poetyka niesamowitości. O „Zazdrości i medycynie” Michała Choromańskiego; promotor: dr hab. Radosław Sioma, recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Obremski. 
 11. mgr Aleksandra Wieczorkiewicz (UAM), Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich; promotor: dr hab. Bogumiła Kaniewska, prof. UAM, promotor pomocniczy: dr hab. Ewa Rajewska, recenzent: prof. dr hab. Ewa Kraskowska. 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2017, godz. 14:06 - Agnieszka Jarosz