Książka:

 

„Ipse ipsum” O autoportretach Cypriana Norwida, Lublin 2004, ss. 280.

 

Norwid sztukmistrz nieznany, Lublin 2013, ss. 382 + 128 il.

 

Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych, Lublin 2014, ss. 608.

 

Redakcja książki (wraz z Włodzimierzem Toruniem): Tadeusz Makowiecki, Poeta i myśliciel. Rozprawy i szkice o Norwidzie, Lublin 2013, ss. 332.

 

Posłowie, tamże, s. 311-317.

 

Redakcja książki (wraz z Łukaszem Niewczasem): Norwid wobec historii, Lublin 2014, ss. 532.

 

 

Artykuły:

 

Wizja i kontemplacja. „Kresy” 2001 nr 1-2 s. 252-254.

 

Enfant endormi „Studia Norwidiana” 19:2001 s. 137-145.

 

O autoportretach Cypriana Norwida. W: Czytając Norwida 2 pod red. S. Rzepczyńskiego. Słupsk 2003 s. 259-276.

 

Projekt katalogu dzieł plastycznych Cypriana Norwida. „Studia Norwidiana” 20-21: 2002-2003 s. 113-162.

 

Ipse ipsum? – O dwu rysunkach i jednym autoportrecie Cypriana Norwida. W: Obywatel Norwid. Konferencja naukowa Łochów, 24-26 kwietnia 2003 r. Materiały zebrała i zredagowała M. Szeja. Łochów 2005 s. 63-76 (poprawiona wersja artykułu O autoportretach Cypriana Norwida).

 

Nieznany rysunek Norwida z Muzeum Lubelskiego. „Studia Norwidiana” 22-23:2004-2005 s. 155-164.

 

Laur niedojrzały. „Studia Norwidiana” 22-23:2004-2005 s. 189-222 (wraz z Piotrem Chlebowskim).

 

Historyk sztuki w norwidianum. W: Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje, pod red. B. Kuczery-Chachulskiej i J. Trzcionki, Warszawa 2008, s.195-206.

 

Profesor Andrzej Ryszkiewicz (1922-2005), „Studia Norwidiana” 24-25 (2006-2007) s.403-407.

 

Zenon Przesmycki, Z Norwidowskiego archiwum (1). Opis „Albumu Dybowskiego” „Studia Norwidiana” 24-25 (2006-2007) s. 95-192 [opracowanie edytorskie, współautor. z Piotrem Chlebowskim].

 

Ipse ipsum? O dwu rysunkach i jednym autoportrecie Cypriana Norwida, w: Poeta i sztukmistrz. O twórczości poetyckiej  i artystycznej Cypriana Norwida, Lublin 2007, s. 191-212.

 

Cypriana Norwida “Christiani ad leones”- w stronę ikonograficznych i semantycznych poszukiwań, „Roczniki Humanistyczne” Historia Sztuki, t. LV, z. 4, 2007 (recte 2008), s. 167-181.

 

Norwidowski Dawid w albumie Marii Wodzińskiej. W: Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Stefanowi Sawickiemu.

 

Dyskretny urok rzymskiego wnętrza. O przestrzeniach mieszkalnych w „Quidamie” Cypriana Norwida. „Studia Norwidiana” 26:2008, s. 69-97.

 

O kilku notatkach i jednym rysunku, czyli Norwid w Łodzi i Elblągu. „Studia Norwidiana” 26:2008, s. 115-137 (współautor z Piotrem Chlebowskim).

 

„Proszę przyjąć tak jak jest” – Norwid plastyk w sztambuchu. [w:] Norwid – artysta. Red. K. Trybuś, Z. Dambek, W. Ratajczak. Poznań 2008, s. 197-218. 

 

Norwid. Znaki na papierze. Utwory literackie, akwarele, grafiki, rysunki i szkice, oprac. P. Chlebowski, E. Chlebowska, Olszanica 2008, ss. 211.

 

Twarzą w twarz z Norwidowym obrazem, w: Norwidologów portret własny. Pokłosie sesji popularnonaukowej w Tczewie, red. A. Dunajski, Pelplin 2010.

 

Echo ruin, Scherzo, Solo – wanitatywny „tryptyk” Norwida, w: Symbol w dziele Cypriana Norwida, red. W. Rzońca, Warszawa 2011, s 233-245.

 

Graficzna strona ciemnej strony. [wraz z Piotrem Chlebowskim]. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 4 s. 32-33.

 

Między realnością a metaforą – surrealistyczny horyzont projektów Storma Thorgersona, w: Unisono w wielogłosie 3: Rock a korespondencja sztuk, pod red. R. Marcinkiewicza, Wydawnictwo GAD Records Sosnowiec 2012, s. 134-151.

 

Death and Resurrection in Visual Art of Cyprian Norwid, w: (Non) omnis moriar. Cultural and Literary Discourses of Death and Immortality, red. I. Wawrzyczek, A. Kędzierska, Lublin 2012, s. 61-70.

 

Z Norwidowskiego archiwum Zenona Przesmyckiego (2). Opisy rysunków Norwida z albumu Konstancji Górskiej, „Studia Norwidiana” 2011:29 (recte 2013), s. 157-187.

 

Z Norwidowskiego Archiwum Zenona Przesmyckiego (3). Opisy rysunków Norwida ze zbiorów Wiktora Gomulickiego, „Studia Norwidiana” 30:2012, s. 173-200.

 

Z Norwidowskiego Archiwum Zenona Przesmyckiego (4). Opisy prac plastycznych Norwida z Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, „Studia Norwidiana” 31:2013, s. 141-169.

 

Norwid wobec ilustracji i ilustratorstwa, „Sztuka Edycji” v. 5, nr 2(2013), s. 39-50 http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji/article/view/SE.2013.019/3550.

 

Melancholia nieobecności, czyli ikonograficzny program albumu Wish You Were Here Pink Floyd, w: Unisono w wielogłosie 4: Rock a media, pod red. R. Marcinkiewicza, Wydawnictwo GAD Records Sosnowiec 2013, s. 138-156.

 

Recepcja twórczości Krasińskiego w sztukach plastycznych, w: Zygmunt Krasiński. Światy poetyckie i artystowskie, red. A. Markuszewska, Toruń 20014, s. 229-24

 

Duda Gracz Chopinowi. Między obrazem a dźwiękiem, w: Muzyka i wartości, red. Jacek Kurek, Krzysztof Maliszewski, Chorzów 2014, s. 146-159.

 

Na szklanych kliszach: nieznane rysunki Norwida, czyli „Album Marceliny Czartoryskiej”, „Studia Norwidiana” 32: 2014, s. 147-173.

 

W zbroi i bez kontusza – szlachecki portret Norwida, tamże, s. 281-289.

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2015, godz. 13:12 - Łukasz Niewczas