Zostań redaktorem doskonałym!

 

 

Studia edytorstwa to unikalne połączenie gruntownej edukacji akademickiej z wieloma umiejętnościami praktycznymi. Na licznych zajęciach warsztatowych studenci uczą się kompetentnego wykonywania redakcji merytorycznej oraz korekty.

 

Ważnym elementem programowym są zajęcia filologiczne, które kształtują wrażliwość studenta związaną m.in. z ustalaniem podstawy druku czy zagadnieniami modernizacyjnymi.

 

Słuchacze zapoznają się także z kwestiami związanymi z prawem autorskim, wydawaniem książek i ochroną własności intelektualnej. Co więcej, dowiadują się także jak skonstruować plan wydawniczy oraz jak pozyskać fundusze na działalność wydawniczą.

 

Ważną część programu stanowią zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej, z wykorzystaniem programów Word, InDesign, Photoshop, które przygotowują do samodzielnego projektowania publikacji.

 

Studenci Edytorstwa brali udział praktykach m.in. w:

 • „Pruszyński i s-ka”,
 • Znak,
 • „Świat Książki”,
 • „Gaudium”,
 • Wydawnictwo Naukowe KUL,
 • „Biuro Literackie”,
 • „Norbertinum”,
 • „PWN”,
 • „Gazeta Wyborcza”,
 • „Rzeczpospolita”.

 

 

Studenci studiów edytorskich będą przygotowani do podjęcia pracy w wydawnictwach komercyjnych i naukowych, posiądą wiedzę z zakresu historii edytorstwa, tekstologii, edycji, składu komputerowego, a także (dzięki praktykom) organizacji pracy wydawniczej i marketingu książki.

 

Umiejętności absolwenta edytorstwa są kształtowane wedle dwóch ścieżek edukacyjnych: teoretycznej – pozwalającej poznać wagę podstawowej wiedzy filologicznej, która rzutuje na podejmowane decyzje podejmowane podczas pracy z rękopisem, oraz praktycznej, przygotowującej absolwenta do samodzielnej edycji konkretnych tekstów.

 

Zdobyte kwalifikacje praktyczne i wiedza teoretyczna mogą zostać wykorzystane w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu.

 

Absolwent studiów edytorskich może pełnić obowiązki redaktora, korektora czy zajmować się formalnym i merytorycznym przygotowaniem tekstu do druku. Jest przygotowany zarówno do edycji dzieł literackich, jak i książek, biuletynów, broszur, dokumentów naukowych czy czasopism.

 

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • składu i projektowania graficznego i redakcji merytorycznej publikacji
 • przygotowania rękopisu do druku i podstaw analizy grafologicznej pisma
 • publikacji książki elektronicznej

Zawody:

 • • redaktor stron internetowych
  • redaktor oraz korektor tekstów
  • dziennikarz
  • grafik
  • copywriter

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2016, godz. 19:58 - Magdalena Kargol