Dopadł Cię kiedyś efekt, który określiłeś „czarną dziurą”? Siadasz nad kartką, starasz się zebrać wszystkie myśli w jedną, sensowną całość, maksymalna koncentracja... i .... NIC. PUSTKA. Czyżby wielomiesięczny wysiłek miał pójść na marne? 

Takie koszmarne wizje często towarzyszą nam na długo przed zaplanowanym egzaminem. Wychodząc z założenia, że skuteczne (choć niekoniecznie żmudne) przygotowanie może sprzyjać efektywności w tak trudnych sytuacjach życiowych jako egzamin dojrzałości, autorka zaprezentuje kilka praktycznych wskazówek, dotyczących procesu przygotowywania się do testów i egzaminów, które mogą przyczynić się do zwiększenia szans na ich skuteczne zdawanie.

Znaczenie wiedzy – jej zdobywania i umiejętnego wykorzystania – doceniają dziś liderzy psychologii pozytywnej,  zaliczając ją do kluczowych sił charakteru. Jej nabywanie traktują jako jeden z wyznaczników naszego efektywnego funkcjonowania w różnych - nie tylko szkolnych - sytuacjach życiowych. Dają przy tym konkretne wskazania w tym względzie.

Na podstawie współczesnej wiedzy z psychologii charakteru (akcentującej, że kluczem skuteczności działania jest nasze osobiste zaangażowanie), w oparciu o wyniki badań własnych, przygotowane zostało spotkanie, które ma przede wszystkim zachęcić do refleksji, zainspirować do pracy nad zmianą nieefektywnych, dotąd stosowanych przed testami i egzaminami, sposobów działania.

 

  • Refleksja nad swoim stylem funkcjonowania (charakterem), jego związkiem z efektywnością działania
  • Możliwość planowania i organizowania własnej pracy intelektualnej
  • Szansa ochrony przed skutkami stresu przedegzaminacyjnego

 

– To kilka z możliwych korzyści, wyniesionych z tego spotkania