PRAWO KANONIZACYJNE

TEZY DO EGZAMINU Z DYSCYPLINY PODSTAWOWEJ

W PRZEWODACH DOKTORSKICH

 

  1. Kanoniczne pojęcie i miary świętości
  2. Reforma prawa kanonizacyjnego z 1983 r.
  3. Warunki do rozpoczęcia sprawy kanonizacyjnej
  4. Dowody w dochodzeniu kanonizacyjnym
  5. Biegli w dochodzeniu diecezjalnym
Autor: Lidia Fiejdasz
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2014, godz. 15:12 - Lidia Fiejdasz-Buczek