W dniu 4 czerwca 2018 roku odbył się egzamin licencjacki dla studentów studiów doktoranckich. Czterech kandydatów zdało egzamin przed komisją, w skład której wchodzili pracownicy naukowi INB KUL oraz Dziekan Wydziału Teologii.

 

Komisja egzaminacyjna (stoją od lewej): ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL, dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL, ks. dr hab. Andrzej Piwowar, ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, ks. prof. dr hab. Marian Zając (przewodniczący komisji, prodziekan Wydziału Teologii KUL), ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF

Nowi licencjusze (siedzą od lewej): ks. Piotr Herok (Opole), ks. Krysian Malec (Zamość-Lubaczów), ks. Michał Zdybała (Lublin), ks. Michał Powęska (Sandomierz)

 

 

Autor: Marcin Zieliński
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2018, godz. 10:01 - Marcin Zieliński