EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH

 

W poniższych załącznikach znajdują się opisy egzaminów na poszczególnych poziomach zaawansowania.
 
          Język angielski

CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego.pdf CEF B1 - profil ogólny z elementami języka akademickiego.pdf

CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego o profilu biznesowym.pdf CEF B1 - profil biznesowy.pdf

CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego o profilu biznesowym.pdf CEF B1 - profil psychologiczny.pdf

CEF B2 – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf CEF B1 - profil prawniczy.pdf

CEF B2 – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf CEF B1 - kurs zawodowy z elementami IT.pdf

CEF B2 – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf CEF B2 - profil akademicki.pdf

CEF B2+ – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego (specjalizacja nauczycielska) CEF B2+ - specjalizacja nauczycielska.pdf  

CEF B2 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego o profilu biznesowym.pdf CEF B2 - profil biznesowy.pdf

CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego o profilu biznesowym.pdf CEF B2 - profil psychologiczny.pdf

CEF C1 - Egzamin na poziomie zaawansowanym.pdf CEF B2 - profil prawniczy.pdf

CEF B2 – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf CEF B2 - kurs zawodowy z elementami IT.pdf

CEF C1 - Egzamin na poziomie zaawansowanym.pdf CEF C1 - profil ogólny.pdf

CEF C1 - Egzamin na poziomie zaawansowanym.pdf CEF C1 - profil prawniczy.pdf

 

Język francuski

CEF B2+ - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego (specjalizacja nauczycielska).pdf CEF B2+ - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego (specjalizacja nauczycielska).pdf

 

Język hiszpański

 
Język niemiecki

CEF A2 – Egzamin na poziomie podstawowym.pdf CEF A2 - profil ogólny.pdf

CEF A2 – Egzamin na poziomie podstawowym.pdf CEF A2 - profil biznesowy.pdf

CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego.pdf CEF B1 - profil ogólny.pdf

CEF B1 - Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia niższego.pdf CEF B1 - profil biznesowy.pdf

CEF B2 – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf CEF B2 - profil ogólny.pdf

CEF B2 – Egzamin na poziomie średnio zaawansowanym stopnia wyższego.pdf CEF B2+ - specjalizacja nauczycielska.pdf

 

Język rosyjski

           
Język włoski
Nowa wersja!!!
Autor: SPNJO Studium
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2017, godz. 10:05 - Tomasz Flis