kalendarz

 

Poniżej zamieszczamy listy osób zdających egzaminy z języków obcych w dniach 19-22 czerwca 2017...

lista_egz_nowoz_czerwiec_2017_calosc

lista_egz_lacina_czerwiec_2017_calosc

 

*W celu szybkiego odnalezienia własnego numeru albumu można skorzystać ze skrótu Ctrl+F (Znajdź).

 

Instrukcja dla uczestników egzaminów z języków nowożytnych oraz języka łacińskiego:

  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z przedmiotu.
  • Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 10 minut wcześniej  przed podaną salą.
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.
  • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać przybory do pisania.

 

Uwaga !!!

Wszelkie zmiany na listach egzaminacyjnych można zgłaszać osobiście w sekretariacie SPNJO (pok. 230 B GG) wyłącznie w uzasadnionych przypadkach do dnia 7 czerwca (poniedziałek) do godziny 14 00.

Po tym terminie żadne wnioski NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

 

Wpisy ocen odbędą się 28 czerwca 2017 r.

Szczegółowy harmonogram wpisów zostanie podany w najbliższym czasie.

Autor: Tomasz Flis
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2017, godz. 16:31 - Tomasz Flis