Ekologia dużych ssaków - wykład

Cele kształcenia:
Poznanie procesów regulujących populacje dużych ssaków, charakterystyki ich naturalnych siedlisk, znaczenia dużych ssaków w naturalnej strukturze ekosystemów i gospodarce człowieka.

Opis:
Ekologia zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem ekologii dużych ssaków, zagadnienia czynników regulujących strukturę populacji z elementami zoogeografii. Występowanie, struktura populacji, interakcje z innymi gatunkami, elementy gospodarowania i ochrony populacji dużych ssaków.

Literatura:
1. Andrzejewski R., Falińska K. 1986. Populacje roślin i zwierząt. PWN. Warszawa: 442 pp.
2. Krebs Ch. J. 1996. Ekologia. PWN. Warszawa: 734 pp.
3. Remmert H. 1985. Ekologia. Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne. Warszawa: 403 pp.
4. Trojan P. 1978. Ekologia ogólna. PWN. Warszawa: 419 pp.
5. Krupka J. i in. 1989. Łowiectwo. PWRiL. Warszawa. 528 pp.

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2013, godz. 10:46 - Sylwia Gielarek