Ekologia krajobrazu - wykład


Opis:
Wykład obejmuje omówienie pojęć: krajobraz i ekologia krajobrazu z uwzględnieniem zarysu historycznego, struktury krajobrazu oraz zasad funkcjonowania. Funkcjonowanie ujęte jest w formie charakterystyki przepływu energii przez omawiane elementy struktur różnych typów krajobrazów. W tym aspekcie dyskutowane są również poszczególne systemy ekologiczne. Omawiane są podstawowe rodzaje krajobrazu wedle czynnika kształtującego ten krajobraz. Krajobrazy podzielone są na kształtowane pod wpływem czynników klimatycznych i geomorfologicznych oraz kształtowane przez człowieka. W tej części szeroko przedstawione są również charakterystyki omawianych czynników, strefy geograficzne ze szczególnym uwzględnieniem dochodzącej energii. Na zakończenie omówione są podstawowe krajobrazy Polski oraz podstawowe podejścia metodologiczne.

Literatura:
1. Forman R.T.T., Godron M. 1986. Landscape ecology. J. Wiley and Sons, New York;.
2. Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa: 609 pp.
3. Richling A., Solon J. 2002. Ekologia krajobrazu.
Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2008, godz. 15:26 - Daniel Klich