Celem kierunku jest przygotowanie specjalistów z zakresu ekonomii społecznej i pracy socjalnej do działań w obszarze zarządzania i organizacji usług społecznych, budowania strategii rozwojowych, promowania i rozwijania ekonomii społecznej oraz oferowania profesjonalnego wsparcia dla dziecka i rodziny, m.in. dla osób i rodzin dotkniętych problemem bezrobocia, uzależnień, przemocy, skutków niepełnosprawności oraz dla osób starszych w rodzinie. Kierunek zapoznaje studentów z problemami i zjawiskami społecznymi nurtującymi współczesne społeczeństwa, z metodami ich identyfikowania, analizowania oraz zasadami rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, z metodami budowania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz z metodyką działań prewencyjnych. 

 

 

>> Studia w Instytucie Socjologii KUL umożliwiają studentom kierunku Praca Socjalna I stopnia kontynuowanie dalszej ścieżki kształcenia na drugim stopniu. Do studiów z zakresu ekonomi społecznej i pracy socjalnej zachęcamy jednak także absolwentów innych kierunków z zakresu nauk społecznych.

 

 

Studenci dowiedzą się, na czym polega diagnozowanie społeczności lokalnych i problemów rodziny, budowanie lokalnych strategii pomocowych, organizacja systemu pomocy rodzinie i dziecku w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki fachowej kadrze, kierunek zapewnia kompleksowe przygotowanie przyszłych pracowników socjalnych do pracy w instytucjach i organizacjach, których celem jest diagnozowanie, analiza, rozwiązywanie i zapobieganie problemom społecznym, aktywizowanie społeczności lokalnych, świadczenie nowoczesnych usług opiekuńczych i prowadzenie podmiotów przedsiębiorczości społecznej, jak i wsparcie organizacyjne nowoczesnej pracy socjalnej, stanowiącej jeden z kluczowych elementów aktywnej polityki społecznej.

 

 

>> Kierunek Ekonomia społeczna i praca socjalna jest odpowiedzią na wymogi stawiane przez UE polskiemu rynkowi usług społecznych, systemowi pomocy społecznej i szeroko rozumianej polityki społecznej. 

 

 

Przedmioty wiodące w module ogólnym:

Podstawy ekonomii społecznej

Innowacyjna polityka społeczna

Współczesne teorie i modele pracy socjalnej

Prawa człowieka w pracy socjalnej

Podstawy zarządzania w organizacjach i instytucjach

Zarządzanie projektami UE

Nowoczesne technologie w działalności służb społecznych

 

 

>> Przedmioty wiodące dla poszczególnych modułów można odnaleźć na podstronach specjalności:

      - Diagnoza społeczna i budowanie strategii

      - Opieka nad dzieckiem i rodziną

 

>>  REKRUTACJA  << 

 

Kontakt:

Instytut Socjologii, tel. 81 445-33-55

e-mail: instytut.socjologii@kul.pl

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2018, godz. 12:20 - Tomasz Peciakowski