STUDIA II STOPNIA W LUBLINIE - ZASADY REKRUTACJI

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • finansów i rachunkowości
  • działalności instytucji i rynków finansowych
  • analizy ekonomiczno-finansowej i globalizacji procesów gospodarczych

Zawody:

  • analityk finansowy w banku lub w firmie konsultingowej
  • specjalista ds. rozliczeń i controllingu
  • księgowy
  • specjalista ds. audytu i podatków
  • specjalista ds. obsługi klienta z językiem obcym w firmach międzynarodowych

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Społecznych w Lublinie

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest:

1) ukończenie studiów kierunkowych I stopnia realizowanych na podstawie standardów kształcenia z ekonomii lub zarządzania lub

2) studiów kierunkowych I stopnia realizujących efekty kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w obszarze kształcenia w zakresie:

a) nauk społecznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk ekonomicznych: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo;

b) nauk społecznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk społecznych: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, pedagogika, psychologia, socjologia;

c) nauk społecznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk prawnych: nauki o administracji, prawo, prawo kanoniczne;

d) nauk humanistycznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych: nauki o zarządzaniu;

e) nauk ścisłych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk matematycznych: matematyka, informatyka;

f) nauk technicznych w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk technicznych: informatyka.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:15 - Magdalena Kargol