STUDIA II STOPNIA W LUBLINIE - ZASADY REKRUTACJI

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • finansów i rachunkowości
 • działalności instytucji i rynków finansowych
 • analizy ekonomiczno-finansowej i globalizacji procesów gospodarczych

Zawody:

 • analityk finansowy w banku lub w firmie konsultingowej
 • specjalista ds. rozliczeń i controllingu
 • księgowy
 • specjalista ds. audytu i podatków
 • specjalista ds. obsługi klienta z językiem obcym w firmach międzynarodowych

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Społecznych w Lublinie

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie:

- studiów I stopnia realizowanych na podstawie standardów kształcenia z ekonomii lub zarządzania;

- studiów I stopnia realizujących efekty kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w obszarze kształcenia w zakresie:

 • nauk społecznych, w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk ekonomicznych: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo;

 • nauk społecznych, w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk społecznych: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, pedagogika, psychologia, socjologia;

 • nauk społecznych, w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk prawnych: nauki o administracji, prawo, prawo kanoniczne;

 • nauk humanistycznych, w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych: nauki o zarządzaniu;

 • nauk ścisłych, w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk matematycznych: matematyka, informatyka;

 • nauk technicznych, w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk technicznych: informatyka.

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2016, godz. 10:03 - Magdalena Malec