STUDIA II STOPNIA W STALOWEJ WOLI - ZASADY REKRUTACJI

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich:

a) w obszarze nauk społecznych - w przypadku ukończenia studiów prowadzonych w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji,

b) o profilu ekonomicznym lub w zakresie zarządzania – w przypadku ukończenia studiów prowadzonych w oparciu o standardy kształcenia.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2016, godz. 10:04 - Magdalena Kargol