Ekspertyzy naukowe wykonane przez pracowników Katedry Ekologii Stosowanej dla podmiotów zewnętrznych z dziedziny ekologii i ochrony przyrody

 

 

Łopucki R., Dejneka A. 2013. Monitoring chomika europejskiego Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) w gminie Fajsławice na terenie planowanej Farmy Wiatrowej Krasnystaw Ocena rozmieszczenia, liczebności, potencjalnych zagrożeń i propozycje działań minimalizujących Raport sporządzony dla EDPR

Łopucki R., Dejneka A. 2013. Monitoring susła perełkowanego Spermophilus suslicus (Güldenstaedt, 1770) w gminie Fajsławice na terenie planowanej Farmy Wiatrowej Krasnystaw Ocena rozmieszczenia, liczebności, potencjalnych zagrożeń i propozycje działań minimalizujących Raport sporządzony dla EDPR

Fischer Z. 2012. Ocena prawidłowości badań wpływu zasolenia na aktywność metaboliczną gleb półpustynnych Dagestanu Ocena ekspercka badań dr Iriny Yasulbutaevej wykonana dla Kaspijskiego Instytutu Zasobów Biologicznych Rosyjskiej Akademii Nauk w Machaczkale, Dagestan, Rosja

Januszczak M., Perzanowski K. 2012. European bison feasibility study in the Eastern Rhodopes, Bulgaria Studium wykonalności introdukcji żubra w Rodopach w Bułgarii, ocena potencjalnych obszarów introdukcji – Raport sporządzony dla WWF Germany

Klich D., Perzanowski K. 2012. European Bison feasibility study in the Northern Caucasus Republic of North Ossetia-Alania. Characteristics of potential reintroduction sites for the species Studium wykonalności introdukcji żubra w Osetii Północnej-Alanii, ocena potencjalnych obszarów introdukcji – Raport sporządzony dla WWF Germany

Klich D., Perzanowski K. 2012. Feasibility study of free ranging horses in Slovakia  Studium wykonalności dla projektu wolno żyjących koni w warunkach rezerwatowych w Karpatach (Słowacja) – Raport sporządzony dla WOLF

Perzanowski K., Olech W., Bozik K., Kolenda B., Sienkiewicz M., Sieradzki W. 2012. Strategia ochrony żubra w Puszczy Knyszyńskiej na terenach PGL Lasy Państwowe   Wykonano dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Fischer Z. 2011. Ocena prawidłowości badań na temat wpływu tamaryszku (Tamarix L.) na aktywność gleb półpustynnych Dagestanu Ocena ekspercka badań dr Iriny Yasulbutaevej wykonana dla Kaspijskiego Instytutu Zasobów Biologicznych Rosyjskiej Akademii Nauk w Machaczkale, Dagestan, Rosja

Klich D., Magomedov M. 2011. Winter Survey of Marco Polo Sheep in the Eastern Pamirs in 2010 (Tajikistan) Ocena liczebności i struktury populacji argala pamirskiego w rejonie Hot Springs Hunting Camp stan aktualny oraz trendy  Raport sporządzony dla Safari Club International

 

Krasiński Z.A., Olech W., Perzanowski K., Bielecki W., Bereszyński A. 2010. Plan ochrony fauny Białowieskiego Parku Narodowego: Żubr  Wykonany przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów  Sporządzony dla Białowieskiego Parku Narodowego

Bielecki W., Bołbot A., Bukowczyk I., Dackiewicz J., Dymnicka M., Hławiczka M., Krasiński Z., Nowak Z., Olech W., Perzanowski K., Raczyński J., Tęsiorowski W., Wyrobek K. 2008. Opracowanie szczegółowych zasad prowadzenia hodowli restytucyjnej żubrów niezbędnych do wdrożenia „Strategii ochrony żubrów w Polsce"  Sporządzony dla Ministerstwa Środowiska

Perzanowski K., Olech W. 2006. Preliminary feasibility assessment for the reintroduction of the European bison in the Rothaargebirge, Germany Studium wykonalności introdukcji żubra w paśmie górskim Rothaargebirge w Niemczech, ocena potencjalnych obszarów introdukcji

 

 

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2016, godz. 21:24 - Rafał Łopucki