Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
oraz

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
i Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

zapraszają na czwarty wykład VII edycji otwartych wykładów o sztuce z cyklu
Nieskończony eksperyment – sztuka i obrazy nowoczesności

Elżbieta Błotnicka-Mazur
Wizja
"szklanych domów" - futurystyczne projekty La Citta Nuova (Nowego Miasta) Antonia Sant' Elii

Ponad sto lat temu włoski architekt Anotnio Sant'Elia stworzył serię projektów – rysunków perspektywicznych – opatrzonych wspólną nazwą La Città Nuova. Koncepcja zabudowy „Nowego Miasta" mediolańskiego projektanta powstała z inspiracji znanymi mu tylko z czasopism amerykańskimi wieżowcami z Chicago lub Nowego Jorku. On sam rozszerzył swoją wizję o nowoczesny sposób komunikacji: sieć ruchomych schodów czy napowietrzną kolej. Jego projekty nigdy nie zostały zrealizowane, ale stały się pośrednią inspiracją dla następnych twórców architektury nowoczesnej.


18 listopada 2015 (środa), godz. 17.00
MBP, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury)


______________________________


Pojęcie „eksperymentu", mimo zastrzeżeń wysuwanych czasem przez teoretyków nauki, na trwałe weszło do słownika interpretacji sztuki w epoce nowoczesnej i post-nowoczesnej. Bez względu na to bowiem, jak można definiować „nowoczesność" w sztuce i architekturze, „eksperyment", obok „awangardy" czy „rewolucji" stał się hasłem rozpoznawczym nowoczesnych poszukiwań, a także znalazł swoje odzwierciedlenie w koncepcjach tworzenia kolekcji sztuki współczesnej. Można zaryzykować stwierdzenie, że artystyczny eksperyment był wysiłkiem zmierzającym do uchwycenia tego, co niemożliwe, ufundowanym nierzadko na utopijnych wizjach przekształcania życia poprzez sztukę, aż do całkowitego zatarcia granic pomiędzy klasycznymi obszarami sztuki, koncepcji estetycznych i życia. Eksperyment miał otwierać nieznane dotąd sfery poznawcze i emocjonalne sztuki, bardzo często stając się synonimem „twórczości" w ogóle. Niniejszy cykl wykładów jest próbą ukazania obrazów świata nowoczesnego, powołanych do istnienia decyzją twórców, którzy nie cofali się przed najbardziej nawet kontrowersyjnymi i skrajnymi eksperymentami.


_______________________________


Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

_______________________________

Organizatorzy cyklu:
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Instytut Historii Sztuki Katolicki Uniwersytet Lubelski

Patronat medialny: Radio Lublin

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2015, godz. 09:35 - Ireneusz Marciszuk