Katedra Filozofii Kultury i Sztuki KUL,
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,
Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”
oraz Adler-Aquinas Institute (USA)
zapraszają na Międzynarodowe Sympozjum z cyklu
«Przyszłość Cywilizacji Zachodu» pt.

Elity – dawniej, dziś, jutro

6 maja 2015 (środa)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

(Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego)

 

 • 10.00 Otwarcie Sympozjum: JM REKTOR KUL
 • 10.10-10.40 Prof. dr hab. Piotr JAROSZYŃSKI (KUL) – Elity a cywilizacje
 • 10.40-11.40 Prof. Ferenc HÖRCHER (Hungarian Academy of Science, Pázmány Péter Catholic University, Węgry) – The Communist destruction of the middle classes of Hungary – is there a way to heal it? (Komunistyczna destrukcja średniej klasy na Węgrzech – czy jest droga odrodzenia?)
 • 11.40-12.00 Dyskusja
  • 12.00-12.20 Przerwa na kawę

 

 • 12.20-12.50 O. dr Zdzisław KLAFKA (Rektor WSKSiM, Toruń) – Biblijna redefinicja elity
 • 12.50-13.40 Prof. Peter A. REDPATH (Rector, Adler-Aquinas Institute, USA) – The New Cultural Elites: Secularized Fundamentalists, also known as Utopian Socialists (Nowe elity kulturowe: zsekularyzowani fundamentaliści, znani też jako utopijni socjaliści)
 • Dyskusja
  • Przerwa na obiad: 14.00-15.00

 

OBRADY W SEKCJACH (15.00–17.00)

 

Ameryka a problem elit (Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego)

 • 15.00-15.40 Prof. Curtis HANCOCK (Rockhurst University, USA) – Americans’ Traditional Ambivalence about Elites: Observations Inspired by Alexis de Tocqueville (Ambiwalentne podejście Amerykanów do elit: uwagi inspirowane Tocquevillem)
 • 15.40-16.20 Prof. Thomas MICHAUD (West Liberty University, USA) – Why Elitism? – Idealistic vs. Realistic Leadership Approaches (Dlaczego elitarność? Idealizm contra realizm w podejściu do elit)
 • 16.20-16.40 Prof. Corina YORIS-VILLASANA (Uniwersytet Katolicki Andrés Bello, Caracas, Wenezuela) – Liderazgos necesarios en tiempos de crisis (Liderzy potrzebni w czasie kryzysu)
 • Dyskusja

 

Polska – utrata polskich elit (s. 107)

 • 15.00-15.25 Prof. dr hab. Mieczysław RYBA (KUL) – Niszczenie polskich elit: zabory, wojny, PRL
 • 15.25-15.50 Prof. dr hab. Jacek GOŁĘBIOWSKI (KUL) – Elity polskie w Londynie po II wojnie światowej
 • 15.50-16.15 Prof. dr hab. Krzysztof WROCZYŃSKI (KUL) – Erozja elit
 • 16.15-16.40 Prof. dr hab. Paweł SKRZYDLEWSKI (PWSZ, Chełm) – Tożsamość narodu a migracje elit
 • Dyskusja

 

III. Metody tworzenia elit (s. 208)

 • 15.00-15.25 Dr Marek CZACHOROWSKI (UKSW) – Jaka rodzina i jakie media dla wychowania elit?
 • 15.25-15.50 Ks. dr Paweł TARASIEWICZ (Adler-Aquinas Institute, USA) – Naród – środowiskiem formowania elit
 • 15.50-16.15 Dr Artur MAMCARZ-PLISIECKI (KUL) – Gimnazjum klasyczne dla przyszłych elit
 • 16.15-16.40 Dr Imelda CHŁODNA-BŁACH (KUL) – Rola uniwersytetu katolickiego w kształceniu elit
 • Dyskusja

 

PANEL DYSKUSYJNY – Jak odzyskać elity?

(17.00–19.00; Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego)

 

 • 17.00-17.40 Ks. prof. dr hab. Andrzej MARYNIARCZYK (KUL) – Rola filozofii realistycznej w formacji intelektualnej elit
 • 17.40-18.20 Ks. prof. dr hab. Tadeusz GUZ (KUL) – Elity czy technokraci? Pułapki państwa totalitarnego i drogi wyjścia

 

 • 18.20-18.40 Dyskusja
 • 18.40 Prof. dr hab. Piotr JAROSZYŃSKI (KUL) – Podsumowanie i zamknięcie sympozjum

 

 • Opłata konferencyjna: 20 zł (płatne na miejscu, Recepcja – Hol KUL), kontakt: imeldach@kul.pl
 • Zapraszamy na Mszę św. o godzinie 8:00, która zostanie odprawiona w Kościele Akademickim KUL

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2016, godz. 08:08 - Andrzej Zykubek