prof. dr hab. Stefania Andrusiw

dr hab. Ewa Barańska, prof. KUL

prof. dr hab. Ryszard Bender († 24.02.2016)

prof. dr hab. Ludomir Bieńkowski († 25.05.1987)

prof. dr hab. Czesław Bloch († 3.04.2000)

s. prof. dr hab. Urszula Borkowska ( 11.05.2014)

prof. dr hab. Robert Chodkowski

prof. dr hab. Czesław Deptuła

prof. dr hab. Hanna Dylągowa († 12.07.2016)

ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann

prof. dr hab. Józef Fert

prof. dr hab. Barbara Filarska († 3.09.2007)

prof. dr hab. Hanna Filipkowska ( 21.06.1996)

prof. dr hab. Stanisław Fita († 15.06.2011)

prof. dr hab. Marek Gawełko

dr Maria Gorlińska

prof. dr hab. Ewa Jabłońska-Deptuła († 8.11.2008)

prof. dr hab. Maria Jasińska-Wojtkowska († 1.09.2009)

dr hab. Jerzy Jeszke, prof. nadzw. KUL

prof. dr hab. Józef Japola

dr hab. Michał Kaczmarkowski, prof. KUL († 26.03.2003)

ks. dr Janusz Kania

prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski

ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński

prof. dr hab. Marian Kucała († 20.10.2014)

prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska

dr Józef Kuranc († 26.08.1989)

dr Władysław Kwiatkowski († 5.06.2004)

prof. dr hab. Jerzy Lileyko ( 2.12.2009)

prof. dr hab. Stanisław Litak († 23.02.2010)

prof. dr hab. Marian Maciejewski († 22.09.2013)

prof. dr hab. Władysław Makarski

dr hab. Jolanta Malinowska

prof. dr hab. Leokadia Małunowiczówna † (1.05.1980)

dr hab. Małgorzata Matecka

prof. dr hab. Wiesław Müller

doc. Marian Nagnajewicz († 17.06.1987)

prof. dr hab. Janina Niemirska-Pliszczyńska († 2.09.1982)

prof. dr hab. Stanisław Olczak

prof. dr hab. Danuta Paluchowska († 17.03.2007)

dr hab. Alfons Pilorz, prof. nadzw. KUL

prof. dr hab. Henryk Podbielski

ks. prof. dr hab. Remigiusz Popowski († 15.05.2014)

dr hab. Marian Radwan, prof. KUL

prof. dr hab. Władysław Rostocki († 21.05.2004)

prof. dr hab. Andrzej Ryszkiewicz († 13.09.2005)

prof. dr hab. Stefan Sawicki

dr Jan Skarbek († 14.05.2014)

prof. dr hab. Irena Sławińska († 18.01.2004)

prof. dr hab. Jerzy Starnawski († 9.11.2012)

prof. dr hab. Krystyna Stawecka

mgr Leokadia Struczyńska

prof. dr hab. Tomasz Strzembosz († 16.10.2004)

prof. dr hab. Zygmunt Sułowski († 12.02.1995)

prof. dr hab. Eugeniusz Wiśniowski († 6.04.2008)

s. prof. dr hab. Aleksandra Witkowska

prof. dr hab. Elżbieta Wolicka-Wolszleger († 24.05.2013)

prof. dr hab. Jacek Woźniakowski ( 29.11.2012)

ks. dr hab. Henryk Wójtowicz, prof. KUL († 17.11.2012)

dr hab. Krystyna Zarzycka-Stańczak, prof. KUL

prof. dr hab. Czesław Zgorzelski († 26.08.1996)

prof. dr hab. Jan Ziółek († 5.09.2009)

prof. dr hab. Edward Zwolski († 19.09.1997)

dr hab. Elżbieta Żwirkowska

Autor: Krzysztof Narecki
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2016, godz. 15:16 - Joanna Wiatr