Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Labirynt
oraz
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na trzynasty wykład z cyklu

Sztuka nowoczesna - korespondencje sztuk, pokrewieństwa i syntezy

cykl zadedykowany jest pamięci
prof. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i prof. Elżbiety Wolickiej-Wolszleger
Emilia Śliwczyńska
Nie tylko Szancer. Baśnie Andersena w polskiej ilustracji książkowej


22 kwietnia 2014 (wtorek), godz. 18.00
Galeria Labirynt, Lublin, ul. Popiełuszki 5

 
__________________________________________________________________________________

Sztuka nowoczesna – korespondencje sztuk, pokrewieństwa i syntezy

Idea korespondencji sztuk ma rodowód romantyczny, wyrastający z przekonania o wspólnym dla wszystkich sztuk źródle. Pomimo zróżnicowania dyscyplin artystycznych, ich własnych, autonomicznych jakości i sposobów komunikowania znaczeń, w historii sztuki nowoczesnej, tej wielkiej dziedziczki romantycznej tradycji, nie ustawały próby poszukiwania związków i powinowactw pomiędzy malarstwem i muzyką, muzyką i słowem, sztukami wizualnymi i teatrem oraz tańcem (performatywnością). W cyklu otwartych wykładów z historii sztuki, przygotowanym, podobnie jak w latach poprzednich, we współpracy Instytutu Historii Sztuki KUL Jana Pawła II z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego i Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych oraz – po raz pierwszy – z Galerią Labirynt, tytułowy problem zostanie poddany wielostronnej prezentacji
.

Spotkania odbywają się w środy (filia nr 2 MBP, Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, godz. 17.00) oraz – od stycznia br. – we wtorki (Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5, godz. 18.00). Szczegółowy harmonogram wykładów dostępny jest w Internecie (na stronach Instytutu Historii Sztuki KUL, Lubelskiej Zachęty, MBP, Galerii Labirynt). Wstęp wolny. Zapraszamy
!

_________________________________________________________________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach:

www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl
__________________________________________________________________________________

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin


Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2014, godz. 11:04 - Ireneusz Marciszuk