e-mail: mielniczuk.e@gmail.com

 

Research interests

Motivation, psychology of training and development, self-development, psychology of entrepreneurship

 

ResearchGate
Google Scholar
Academia.edu

 

Publications

 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Razmus, W., Moriano, J. A., Gorgievski, M. (2017). Cross-cultural and gender invariance of the Warr (1990) job-related well-being measure. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 90 (1),117-125  doi: 10.1111/joop.12166

 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2017). Motivation and training initiation: Evidence from Poland. Journal of Workplace Learning, in press.
 • Mielniczuk, E,. Łaguna, M., Januszewski, A., Artymiak, M. (2016). Kwestionariusz Motywacji do Podejmowania Szkoleń [Motivation to training initiatign questionnaire]. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(109), 101-112.
 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2015). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne. Medycyna Pracy, 66(2), 277-284.
 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Wuszt, E. (2015). Rola trzech wymiarów przywiązania do organizacji na róznych etapach procesu podejmowania szkoleń. Polskie Forum Psychologiczne, 1, 47-61.
 • Łaguna, M., Bąk, W., Purc, E., Mielniczuk, E., Oleś, P. (2014). Short measure of personality TIPI-P in a Polish sample. Roczniki Psychologiczne, 17 (2), 421-437.

 • Kowalska, M., Mielniczuk, E. (2011). Szereszewski – mnemoniczny geniusz. Rocznik Kognitywistyczny, 4, 107-111.

 

Conferences

 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2016, September). Pozytywny afekt jako mediator związku między przywiązaniem afektywnym a intencją porzucenia pracy u pracowników. Poster presented at 13th PSPS Congress, Wrocław.
 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2016, May).  Afekt w pracy: Porównanie alternatywnych modeli struktury czynnikowej. Oral presentation at the 2nd PSPO Congress, Sopot, Poland
 • Mielniczuk, E. Razmus, W., Laguna M. (2016, April). Równoważność kulturowa  czteroczynnikowego modelu afektu w pracy. Oral presentation at the 4th Cross-cultural section of PSPS Congress, Lublin, Poland
 • Mielniczuk, E., Laguna, M. (2016, March). Personal resources foster innovative behaviour of entrepreneurs and serve as buffers against economic exclusion. Poster presented at II Polish-American scientific seminar „Building Inclusive Communities”, Lublin, Poland

 • Razmus, W., Mielniczuk, E. (2015, September) kontrolowanie błędu wspólnej metody (common metod bias) w badaniach kwestionariuszowych. Workshop performed at the 12th PSPS conference, Łódź. 

 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2015, September). Afekt w pracy przedsiębiorców – Analiza struktury czynnikowej. Poster presented at the 12th PSPS conference, Łódź.

 • Purc, E., Mielniczuk, E., Laguna, M., Ujas, J. (2015, July). Work-related self-efficacy, positive affect and innovative behaviour at work: evidence from Poland. Poster presented at the 14th European Congress of Psychology, Milan (in English).

 • Purc, E., Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2014, December). Czy odniosłeś sukces? Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego. Poster presented at the 1st Polish conference: “Innovations in Practice”, Lublin.

 • Mielniczuk, E., Purc, E. (2014, December). Jak zasoby ludzkie wpływają na innowacyjność i sukces gospodarczy? Workshop performed at the  1st Polish conference: “Innovations in Practice”, Lublin.
 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, November). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Poster presented at the International conference: “What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies”, Warsaw.  

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014, September). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. [Organizational commitment and work engagement: Problems with the Polish translations of terms.] Referat wygłoszony na konferencji naukowej "XXXV Zjazd Naukowy PTP pt. Psychologia w zmieniającym się świecie". [Speech presented at "35th PTP conference: Psychology in a changing world".] Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz (in Polish).
 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Wuszt, E. (2014, wrzesień). Czy przywiązanie do organizacji sprzyja podejmowaniu szkoleń przez pracowników? [Does organizational commitment helps in employees' training initiating process ] Speech presented at "35th PTP conference: Psychology in a changing world". Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz (in Polish).

 • Laguna, M., Purc, E., Bondyra-Łuczka, E., Mielniczuk, E., Patynowska (2014, lipiec). Training motivation as goal realization process: What is the role of personal and organizational characteristics? Speech presented at the 28th International Congress of Applied Psychology , Paris, France.
 • Laguna, M., Purc, E., Mielniczuk, E., Bąk, W., Oleś, P., (2014, lipiec). Polish adaptation of the Ten Item Personality Inventory (TIPI). Poster presented at the 28th International Congress of Applied Psychology , Paris, France.

 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2013, September). Motywacja w procesie podejmowania szkoleń. [Motivation in the process of training undertaking]. Poster presented at 10th PSPS conference, Jagiellonian University, Cracow.  
 • Mielniczuk, E., Januszewski, A., Laguna, M. Artymiak M. (2013, May). Skala motywacji do podejmowania szkoleń. [Motivation to training undertaking Scale.]. Poster presented at V Conference Closer to Emotions, John Paul II Catholic University of Lublin.
 • Kowalska, M., Mielniczuk, E. (2011, May). Szereszewski – Mnemoniczny geniusz. [Szereszewski – Mnemonic genius]. Speech presented at 4th Krakow Conference inCognitive Science, Jagiellonian University, Cracow.

 

Grants and scholarships

 • Investigator in an international research project "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) financed by Narodowe Centrum Nauki [The National Science Centre] in a framework of HARMONIA 5, cooperation with Erasmus University of Rotterdam and Spanish University for Distance Education UNED (10.2014 - 05.2017).

 • Investigator in research project funded by the Polish government: Personal and organizational characteristics related to training motivation (2011-2014)
 • The John Paul II Catholic University of Lublin research grant WNS:  "Zasoby osobiste a zachowania innowacyjne w organizacji" (2015)
 • The John Paul II Catholic University of Lublin research grant WNS: "Motywacja do podejmowania szkoleń" [Motivation to training initiating] (2014).

 • Erasmus Intensive Programme Toward policy relevant entrepreneurship research from a psychological perspective: advanced research methods, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands (June 8 – 19, 2013)
 • Socrates-Erasmus, Catholic University of Leuven, Belgium (January 2011 – July 2011)