W celu ułatwienia dostępu do książek dotyczących historii naszej Uczelni, a zatem pomocnych w przygotowaniu haseł do Encyklopedii 100-lecia KUL w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL utworzono zbiór KUL-iana, który będzie sukcesywnie poszerzany.

 

Obecnie zbiór [zobacz] obejmuje następujące pozycje:

 

 

 • P. Kremer. Ś.p. ks. dr Idzi Radziszewski. Założyciel i pierwszy rektor Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie. Włocławek, 1923. Sygnatura: 72722 II; KUL-iana 11.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin, 1938. Sygnatura: 95538 II; KUL-iana 8.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w oczach wychowanków. Założenia, wspomnienia, sprawozdania. Lublin, 1958. Sygnatura: 129227 II; KUL-iana 18.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski. 50 lat istnienia i działalności. Lublin, 1968. Sygnatura: 148766 II; KUL-iana 27.
 • W. Piwowarski. KUL w życiu Kościoła. „Zeszyty Naukowe KUL”, (3-4):89–97, 1968. Sygnatura: 153435 II; KUL-iana 12.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski we wspomnieniach pierwszych studentów z lat 1918-1925. Lublin, 1978. Sygnatura: 240829 II; KUL-iana 40.
 • G. Karolewicz. Problem innowierców w życiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym. W: S. Wilk Z. Zieliński (red.), Kościół w II Rzeczypospolitej, s. 195–200. Lublin, 1980. Sygnatura: 261537 II; KUL-iana 13.
 • Działalność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji (relacje i dokumenty). Lublin, 1983. Sygnatura: 240829 II; KUL-iana 42.
 • G. Karolewicz (red.). Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939. We wspomnieniach swoich pracowników i studentów. Lublin, 1989. Sygnatura: 293091 II; KUL-iana 24; 240829 II; KUL-iana 41.
 • W. Chudy, editor. Teatr bezsłownej prawdy. „Scena Plastyczna” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin, 1990. Sygnatura: 353982 II; KUL-iana 25.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów Uczelni. Lublin, 1992. Sygnatura: 374760 II; KUL-iana 4.
 • W służbie Polonii. 20 lat Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin, 1992. Sygnatura: 371510 II; KUL-iana 6.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski 75 lat w służbie Bogu i Ojczyźnie. Album jubileuszowy wystawy. Lublin, 1994. Sygnatura: 389598 II; KUL-iana 26.
 • Z dyplomem KUL w Polskę. Wspomnienia i relacje. Lublin, 1994. Sygnatura: 393527 II; KUL-iana 36.
 • G. Karolewicz. Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego w okresie międzywojennym. Lublin, 1994. Sygnatura: 387623 II; KUL-iana 9.
 • G. Karolewicz. Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego w okresie międzywojennym. Lublin, 1994. Sygnatura: 387622 II; KUL-iana 10.
 • M. Lewko. Teatr wielkich metafor. Szkice o Scenie Plastycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin, 1996. Sygnatura: 178959 II; KUL-iana 32.
 • W. Hryniewicz. Ekumeniczne dziedzictwo Vaticanum II w działalności Instytutu Ekumenicznego KUL. W: S.J. Koza W. Hryniewicz, J.S. Gajek (red.), Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, s. 428–443. Lublin, 1997. Sygnatura: 410336 II; KUL-iana 19.
 • G. Karolewicz. Katolicki Uniwersytet Lubelski w kulturze narodowej okresu międzywojennego. W: J. Ziółek (red.), Kulturotwórcza rola Kościoła na przełomie XIX i XX wieku, s. 91–156. Lublin, 1997. Sygnatura: 418366 II; KUL-iana 39.
 • S. Janeczek. Filozofia na KUL-u. Nurty, osoby, idee. Lublin, 1998. Sygnatura: 427080 II; KUL-iana 38.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje. Lublin, 1999. Sygnatura: 438510 II; KUL-iana 14; 240829 II; KUL-iana 43.
 • Pomiędzy etyką a polityką. 80 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918-1998). Lublin, 1999. Sygnatura: 436583 II; KUL-iana 22.
 • A. Dębiński (red.). Prawo, kultura, uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL. Lublin, 1999. Sygnatura: 438511 II; KUL-iana 16.
 • A. Dębiński. Prawo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Historia i współczesność. Lublin, 1999. Sygnatura: 434356 II; KUL-iana 37.
 • G. Karolewicz. Represje wobec społeczności KUL w latach 1944-1956. W: Z. Zieliński M. Pereta (red.), Aparat ucisku na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 wobec duchowieństwa katolickiego [konferencja naukowa Lublin, 18 XI 1998 r.], s. 47–56. Lublin, 2000. Sygnatura: 441744 II; KUL-iana 31.
 • G. Karolewicz. Mistrzowie we wspomnieniach swoich uczniów. Kartka z dziejów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin, 2001. Sygnatura: 464189 II; KUL-iana 30.
 • J. Gawrysiakowa. Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wśród 108 błogosławionych męczenników polskich z okresu II wojny światowej. W: M. Surdacki (red.), Religie edukacja kultura : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Litakowi, pages 465–467. Lublin, 2002. Sygnatura: 477696 II; KUL-iana 20.
 • J. Plewko. Kronika 30-lecia Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin, 2002. Sygnatura: 486247 II; KUL-iana 28.
 • M. Dębowska. Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1956-2006. Lublin, 2006. Sygnatura: 528492 II; KUL-iana 35.
 • T. Madała, K. Narecki. Filologia klasyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-2004. Lublin, 2006. Sygnatura: 521867 II; KUL-iana 34.
 • P. Nitecki. Ksiądz Stefan Wyszyński student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1929. Lublin, 2006. Sygnatura: 207083 I; KUL-iana 33.
 • M.R. Pałubska. Historia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim. W: Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim, s. 17–24. Lublin, 2006. Sygnatura: 530691 II; KUL-iana 5.
 • I. Radziszewski. Uniwersytet katolicki w Polsce. „Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II”, 2008.
 • A. Rynio, J. Gawrysiakowa, , M. Butkiewicz, (red.). Bogu i Ojczyźnie. Katolicki Uniwersytet Lubelski w wypowiedziach Prymasów Polski. Lublin, 2008. Sygnatura: 558538 II; KUL-iana 21.
 • A. Rynio, R. Skrzyniarz, Ł. Badeńska, (red.). Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność. Lublin, 2011. Sygnatura: 96615 II; KUL-iana 1.
 • D. Gałaszewska-Chilczuk. „Wrogie" Uniwersytety. Polityka państwa komunistycznego wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1944-1969). Warszawa, 2013. Sygnatura: 629750 II; KUL-iana 44.
 • K. Przylicki. Utracone na zawsze? Przedwojenne Muzeum Uniwersyteckie im. księdza kanonika Jana Władzińskiego. Lublin, 2015. Sygnatura: 100808 III; KUL-iana 45.
Autor: Piotr Królikowski
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2016, godz. 11:15 - Piotr Królikowski