Projekt „Energia kompetencji” realizowany jest w okresie 1 październik 2014 – 30 września 2015 r. w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” w priorytecie IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Odbiorcami wsparcia są studenci WNS KUL ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich.

 

Wartość dofinansowania: 2 928 181,80 PLN.

 

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2015, godz. 12:39 - Piotr Siemaszko