prof. dr hab. M. Braun-Gałkowska
prof. Maria Braun-Gałkowska
Head of The Chair of Educational and Family Psychology
at the John Paul II Catholic University of Lublin

Career at the John Paul II Catholic University of Lublin (1961-Present Date):

Head of the Chair of Educational and Family Psychology, in the Institute of Psychology at the Social Sciences Faculty. Member of the Polish Psychological Association and the International Academy of Family Psychology.

Scientific interests:

- Family and Marriage Psychology;
- Educational Psychology and activating methods of teaching;
- Media Psychology;
- Projective methods of investigating personality.

Psychological practice:

Psychotherapist and supervisor, at the Family Therapeutic Centre in the Medical Academy and other places, currently at Natalia Han-Ilgiewicz Psychological Centre.

Work as expert:

Numerous expertise reports in the field of Media Psychology for the Polish Sejm, the National Broadcasting Council, the Ombudsman for Children and others.

Family:

Professor of Philosophy at the John Paul II Catholic University of Lublin, married with, four children and four grandchildren.

Selected publications:

Braun-Gałkowska, M. Psychologia domowa (piąte wydanie) [Home psychology. Fifth edition]. Wydawnictwo KUL: 2008.

Braun-Gałkowska, M. Poznawanie systemu rodzinnego [Getting to know the family system]. Lublin: Wydawnictwo KUL: 2007.

Braun-Gałkowska, M., Ulfik, I. (editors) . Zabawa w zabijanie: oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci [The killing game: how violence presented in the media affects the mentality of children]. "Gaudium": 2002.

Braun-Gałkowska, M. W tę samą stronę: książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych [In the same direction: a book for teachers about education and educational classes]. Wydawnictwo Krupski i S-ka: 1998.

Braun-Gałkowska, M. Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa [Psychological analysis of family systems of people satisfied and unsatisfied with their marriage]. TN KUL: 1992.

 

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2009, godz. 17:16 - Tomasz Gosztyła