dr Antonina Gutowska
Antonina Gutowska
Scientific degree: doctor
Classes commissioned at the Institute of Psychology
of the John Paul II Catholic University of Lublin

Scientific interests:

Psychological aspects of the functioning of foster families.

Subjects taught:

- Family Psychology workshops;
- Marriage and Family Psychology workshops.

Selected publications:

Rodzicielstwo adopcyjne. Wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych [Adoptive parenthood. Selected aspects of the functioning of foster families]. Lublin 2008.

Zastosowanie Testu Rysunku Rodziny w pracy z narzeczonymi [The use of the Family Drawing Test in premarital instruction]. In: B. Lachowska, M. Łaguna (editors). Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych [Projective drawing as a method of psychological investigation]. Lublin 2003.

Jawność adopcji jako centralny problem rodziny adopcyjnej [Openness of adoption as a central problem of adoptive families]. In: A. Gała (editor). Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej [Selected problems of Educational Psychology]. Lublin 2003.

 

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2009, godz. 17:37 - Tomasz Gosztyła